COMPROMÍS proposa que una comissió independent i ciutadana audite el deute municipal

Suñer: “la ciutadania no hauria de pagar el deute dels projectes del PP que no han servit per a donar servei a les necessitats de totes les xativines i xativins”

Això es desprén de la lectura del punt 7é d’una extensa moció que han presentat els regidors de la coalició en l’Ajuntament per a la presa en consideració i debat en el pròxim plenari municipal.
La proposta ha estat qualificada com a molt ambiciosa pels propis regidors que la signen Suñer i Garcia Terol, que han considerat que “a l’Ajuntament no hi ha cap tràmit que haja d’amagar-se a l’escrutini dels administrats, i per tant els administrats han de comptar amb la possibilitat de comprovar quines gestions han originat el deute i si eixe mateix deute s’ha aprofitat per donar compliment a les necessitats dels administrats o no”.

La petició és concreta en el següent text: Realitzar l’Auditoria del deute de l’Ajuntament, i per això establir una Comissió Independent i Ciutadana d’Auditoria dels deutes municipals basada en l’obertura de tots i cada un dels contractes establerts amb particulars, exposant les seues condicions i resultats a l’escrutini públic.
En la mateixa moció es demana la derogació de la reforma constitucional de l’art 135 efectuada pel PSOE i PP en agost de 2011 mitjançant la qual es dóna prioritat al pagament del deute a les entitats financeres abans que la cobertura de les necessitats de la societat. Així mateix també s’exigeix a nivell autonòmic i estatal la moratòria del deute i realitzar una auditoria amb control ciutadà del mateix
Des de la coalició compromís és fica la primera pedra per que es permeta la fiscalització ciutadana de la gestió pública i que es puga determinar quin es aquell deute que s’ha contret il·legalment, en contra de les lleis que no ha servit per cobrir les necessitats de les persones.