Compromís presenta al.legacions a la Universitat del Sur

Suñer: “La concessió d’aquesta parcel·la de sòl públic a una universitat privada, deixa molts dubtes que fins ara no ha sabut resoldre l’equip de govern”
La portaveu de BLOC – Compromís a l’Ajuntament de Xàtiva, Cristina Suñer, ha anunciat que el seu grup municipal ha presentat al·legacions al plec de condicions de la concessió de l’ús privatiu de la parcel·la dotacional ED 60.2 per a una universitat. Concessió que vol fer l’Ajuntament de Xàtiva a la ‘Universitat del Sur’, «entitat mexicana de la qual es desconeix pràcticament l’activitat a l’estat espanyol i Europa», afirma Suñer.

Les al·legacions de Compromís es basen en que el plec de condicions no es fa constar expressament que l’activitat universitària que s’ha de desenvolupar en la parcel·la municipal s’haja d’ajustar a les normes curriculars i estudis regulats per la Conselleria d’Educació, Ministeri d’Educació i a les normes d’aplicació emanades per les institucions competents en la matèria de la Unió Europea. Així mateix, segons Sunyer, tampoc s’exigeix que l’activitat universitària en la parcel·la adjudicada siga desenvolupada per la empresa adjudicatària del concurs, amb la qual cosa existeix la possibilitat que l’empresa subcontracte total o parcialment els estudis educatius.
Per a Suñer, “la concessió d’aquesta parcel·la de sòl públic de totes les xativines i xativins a un a universitat privada, els títols de la qual no sabrem si estaran homologats i tampoc quin cost tindran, deixa molts dubtes que fins ara no ha sabut resoldre l’equip de govern. Sembla, una vegada més, una manera d’afavorir certes empreses privades en detriment de la universitat pública, que Rus no ha sabut o no ha volgut portar a Xàtiva en tots els anys del seu govern, malgrat les demandes de la societat xativina.”

I ha aclarit que les al·legacions van encaminades a evitar que el que acabe implantant-se a Xàtiva siga un “centre d’estudis i no una veritable universitat”. Així mateix ha fet saber que el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví ha formulat una sèrie de preguntes dirigides a que el Ministeri d’Educació aclarisca quina és l’activitat d’aquesta universitat a l’estat espanyol, si els seus títols estan homologats o ha sol·licitat homologació, i en quin estat es troba aquesta.

L’objectiu és aclarir quin tipus d’universitat o entitat és aquesta que l’equip de govern del PP ha decidit que s’instal·le a Xàtiva “sense que sapiguem quins estudis impartirà, sense haver parlat abans amb universitats públiques i sense haver escoltat, una vegada més, al Consell Escolar Municipal, que el PP sempre obvia a l’hora de prendre decisions sobre el futur de l’educació a la nostra ciutat”, amb paraules de la portaveu de Compromís.