Compromís denuncia que les retallades dificulten introduir l’anglés a l’educació infantil

Garcia Terol: “A més de les retallades en diferents especialitats, s’afegeix la manca de professorat nou per poder introduir el programa de trilingüisme”

El regidor de COMPROMÍS Xàtiva, Joanjo Garcia Terol, ha denunciat que les retallades en educació tornen a notar-se aquest any en els col·legis de primària de la ciutat. El regidor ha contactat amb els equips directius dels centres de primària de la localitat que li han confirmat la disminució produïda en el professorat assignat enguany a cada centre, especialment en especialitats fonamentals per a l’atenció amb alumnat amb dificultats, com són la pedagogia terapèutica: “en diversos col·legis de la nostra ciutat han perdut, com a mínim, mig professor en alguna d’aquestes especialitats, quan no en les dues, quan l’alumnat està incrementant-se en la majoria de col·legis.” I ha assenyalat que el Contracte-Programa que està venent-se des de Conselleria com a la gran salvació, no arriba ni tan sols a cobrir les disminucions que s’han produït.

Per altra banda, també ha destacat que l’aposta de la Conselleria per introduir l’anglés en Educació Infantil, no es pot portar a terme en alguns centres perquè no s’envia professorat habilitat suplementari: “volen que s’introduisca l’anglés però no doten els centres de professorat nou, com es pot fer? L’any passat encara es van inventar els English-Helpers, professorat ‘becari’ amb sous irrisoris, però enguany ni això. S’omplin la boca parlant de la importància de l’anglés però després no proporcionen els mitjans.” Es dóna el cas de centres que tenen en el seu programa lingüístic la introducció de l’anglés com a llengua vehicular en alguna assignatura, i no ho poden fer per la manca de professorat; o fins i tot que no tenen cap professor habilitat en anglés per a poder introduir-lo en infantil.

Un altre problema que s’ha detectat des de COMPROMÍS és el problema de comunicació degut al canvi de número de telèfon de tots els centres de primària i secundària de la localitat, pel canvi de companyia telefònica que ha efectuat la Conselleria d’Educació. A més del destorb produït al final del curs passat pel canvi de número, sembla que el seu funcionament deixa que desitjar, segons el regidor: “es pot comprovar fàcilment que quan es telefona, especialment des d’un mòbil, és molt difícil posar-se en contacte amb el centre, amb el perjudici que això pot provocar als pares, de vegades comunica i de vegades dóna un missatge de ‘no disponible’, com no pot estar disponible una escola?”. I ha anunciat que el grup COMPROMÍS de les Corts preguntarà sobre aquests problemes amb les línies telefòniques i a qui i com s’ha fet l’adjudicació.