COMPROMÍS demana que es modifique la Llei hipotecària per regular la dació en pagament

Josep Francés, “el que volem és que es garantixca el dret fonamental a una vivenda digna i evitar les greus conseqüències socials a causa de les execucions hipotecàries»

El Portaveu del Grup Municipal de COMPROMÍS a l’Ajuntament d’Ontinyent, Josep Francés, ha presentat una moció al plenari municipal del mes de desembre per tal que el consistori sol·licite al govern de l’estat espanyol que modifique la regulació hipotecària, incorporant la figura de la dació en pagament. Segons explica Josep Francés, “el que volem és que es garantixca el dret fonamental a una vivenda digna i evitar les greus conseqüències socials a causa de les execucions hipotecàries, perquè la crisi econòmica i l’augment de l’atur ha dut a moltes famílies a una situació límit”.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 a l’estat espanyol s’hauran realitzat prop de 300.000 execucions hipotecàries, i les previsions pel 2012 estimen la xifra en 500.000. A més de la pèrdua de la casa, moltes persones també veuen com les entitats bancàries els demanden, iniciant-se així el procés d’execució hipotecària fins la subhasta de l’immoble. Si aquesta queda deserta –cosa que succeeix en el 90% dels casos-, l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant als antics propietaris el pagament del deute restant, a més dels interessos i les costes judicials, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc., així com l’embargament als avaladors. “Per si fora poc el fet de perdre la llar”, lamenta Josep Francés, “milers de famílies s’enfronten a una condemna financera de per vida que els espenta a l’exclusió social i l’economia submergida”. Per això el portaveu de COMPROMÍS considera que la legislació espanyola que permet que les entitats financeres s’adjudiquen vivendes pel 50% del valor de la taxació “no només és injusta, sinó que no es dóna a les legislacions d’altres països. En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi tinguen que recaure sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, reben ajudes milionàries de diners públics sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals”.

Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, les dramàtiques conseqüències es reflecteixen en l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen les persones afectades en busca d’ajuda. “L’administració local resulta per tant doblement perjudicada: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos”, denuncia Josep Francés.

Per tot açò, COMPROMÍS demanarà al proper plenari que l’Ajuntament d’Ontinyent demane al govern d’Espanya que inicie els tràmits necessaris per a modificar la regulació hipotecària per tal d’incorporar la figura de la dació en pagament, de manera que en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute quede liquidada, tal i com succeeix a d’altres països de la Unió Europea i als Estats Units; també es demana que s’inste al govern de l’estat a aplicar mesures per paralitzar els desallotjaments en els casos de persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària, mentre es tramita la modificació de la regulació hipotecària; i així mateix estudiar possibles mesures a nivell municipal que eviten el desallotjament per motius econòmics i en els casos que no siga possible, vetlar pel reallotjament digne de les famílies afectades. “El dret a l’habitatge és un dret fonamental de les persones que es troba recollit en la constitució espanyola, la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Fer respectar els drets de la ciutadania és una obligació de les administracions, i en estos moments especialment durs, encara més”, conclou Josep Francés.