Compromís de l’Alcúdia de Crespins ha presentat al·legacions a l’Ordenança Reguladora d’abocaments a la xarxa Municipal

El Sr. Xavier Sicluna alcalde de L’Alcudia de crespins legisla contra el veïnat i afavoreix les empreses en materi de vertits i aigues residuals

El grup Municipal Compromís de l’Alcúdia de Crespins ha presentat al·legacions a l’Ordenança Reguladora d’abocaments a la xarxa Municipal aprovada inicialment en el passat Plenari de 20 de novembre i publicada en el BOP Núm. 292 (amb data 7-XII-2012). Les al·legacions fan esment, entre altres coses, que es vol carregar sobre les usuàries i els usuaris la responsabilitat quant als problemes deguts a les escomeses i les tornades d’aigües de la xarxa principal, sense tenir en compte que en moltes ocasions la problemàtica prové d’una dolenta planificació per part de l’ajuntament o defectes en el disseny i manteniment de la instal·lació. D’aquesta forma l’empresa adjudicatària es lleva de damunt un munt de problemes i despeses que passen ara a ser del veïnat tot i que continuaran pagant el rebut com si això no fóra així. Els darrers mesos han estat moltes les queixes per les inundacions que han patit habitatges i negocis per aquests defectes estructurals de la xarxa dels que ara els autèntics responsables es desentendran.

Pel que fa als abocaments industrials de les empreses, considerem que l’ordenança que es pretén aprovar beneficia fonamentalment a aquelles empreses que fan trampes en una matèria tan important i sensible per a la ciutadania com és l’aigua. D’una banda, davant les discrepàncies en els resultats de les anàlisis de control portades a terme, aquestes es resoldran gairebé sempre a favor del presumpte responsable amb la proposta presentada. Per l’altra, s’han augmentat els valors de concentració permesos d’alguns elements perillosos als abocaments a la xarxa. Uns valors molt allunyats del que recomana l’EPSAR a la seua ordenança model. Així veiem que entre altres coses s’ha augmentat els valors admissibles de DBO, DQO, Arsènic, Bor total, Cadmi, Crom VI, Coure ,Clorurs ,etc.

Entenem també que amb el mecanisme dissenyat per a donar cabuda a les excepcions al compliment dels limites de concentració d’aquests elements, es dóna una eixida “legal“ que algunes empreses contaminen sense conseqüències per a elles. Unes conseqüències que recauran sobre l’ajuntament que haurà d’assumir les responsabilitats davant els abocaments, com ja s’ha fet en el passat. Caldria recordar com va denunciar el GM Compromís en setembre passat, després de la notícia apareguda en el periòdic Levante el dia 13 d’aquest mes, que són continus els advertiments de l’EPSAR sobre els abocaments ocasionats per algunes empreses i que aquestes poden comportar sancions per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i fins i tot podrien arribar a considerar-se delicte ambiental. Per tot això el Grup Municipal Compromís espera que les al·legacions presentades hui 18 siguen tingudes en compte per l’actual equip de govern en defensa de la salut i interessos dels alcudians i les alcudianes.