Compromís aconsegueix que els desocupats de Xàtiva tinguen transport gratuït

La comissió sociocultural va iniciar l’expedient per a que s’aproven les ajudes que va proposar el grup municipal

Fa unes setmanes, el grup municipal Compromís va presentar una proposta al ple de l’Ajuntament de Xàtiva perquè es demanara a la Generalitat la gratuïtat del transport per a les persones desocupades, o en el seu defecte, que s’habilitaren les ajudes necessàries per tal que els desocupats xativins tingueren el transport públic gratuït.

La moció no va passar el tràmit d’urgència, però l’equip de govern del PP va acceptar estudiar la proposta en la comissió sociocultural. Aquesta comissió ha aprovat ara iniciar l’expedient perquè s’estudie la concessió d’ajudes als aturats, i ha tramés al departament de benestar social que estudie com es poden articular les ajudes necessàries per tal d’aconseguir aquesta gratuïtat.

El regidor de Compromís Xàtiva, Joanjo Garcia Terol, ha valorat positivament aquesta resposta i ha considerat que “donada la situació actual, en què moltes persones desocupades troben cada dia més dificultats en desenvolupar la seua vida quotidiana, és necessari que des de les administracions es treballe per facilitar-los totes les seues activitats, i per a moltes d’elles el transport públic és necessari.” I ha reiterat que, en aquest tema, encara que des d’altres administracions com la Conselleria de Transport s’hauria de facilitar la gratuïtat a les persones aturades, l’Ajuntament pot ajudar a pal·liar moltes de les dificultats que tenen aquestes persones.

El regidor de Compromís ha declarat que des del seu grup continuaran treballant per tal que les ajudes arriben al màxim de transports públics possibles, bé siga per mitjà d’ajudes des de benestar social o per acords amb les concessionàries del transport, i ha demanat que “es faça la publicitat necessària a les ajudes per tal que totes les persones que es puguen beneficiar se n’assabenten.”