Compromís per Alzira reclama una sanitat amb els recursos materials i professionals adequats

Adelaida Pau: “Els ciutadans mereixen tenir una qualitat assistencial en el dia a dia.”

En el passat ple, des de Compromís instarem a l’alcaldessa a qué demanara explicacions a la direcció de l’hospital sobre el tancament dels centres de salut a les vesprades des de l’1 de juliol fins al 16 de setembre.

Va ser la senyora Martinez la que ens va contestar, primer ens va acusar d’alarmar a la població i després va assegurar que tancar a les vesprades només afectava consultes d’especialitats. Cosa que no és certa com la senyora Martinez deuria saber, ja que e els centres de salut estan oberts de dilluns a divendres des de les 8 del maté fins a les 21 amb assistència de metges de capcalera i infermeria familiar i comunitària. Aquest és un personal diferent del d’urgències i és el que acudeix als domicilis per a atendre i fer el seguiment dels pacients amb malalties cròniques que no poden acudir als centres, de les persones que se’ls ha intervingut i enviat a les seues cases, de les persones enllitades. I és sobretot a aquestes persones a qui pot afectar que es tancament a les vesprades els centres i que el personal es veja reduït quasi a la meitat pels matins.

La senyora Martinez va dir que estaven les urgéncies. Només es pot dir acò des del desconeixement de la realitat de la sanitat. Les urgéncies són per a atendre processos aguts i urgents, però no per a aquestes persones que necessiten una atenció programada i que necessita un temps de dedicació que no pot atendre el reduït personal que està en urgéncies, atenent el centre i els avisos de domicilis.

L’Hospital de la Ribera, que porta anys dirigint la seua gestio? a reduir la mitjana dels dies d’hospitalització, diu que el secret es troba en la derivació als centres de salut de moltes activitats que fins ara es realitzaven a l’hospital. D’aquesta manera, s’ha potenciat l’ambulatorizació de les proves i ordres preoperatóries -retirada o canvi de medicació, preparacions intestinals, ajusts en el tractament anticoagulant, etc.- perqué els pacients no estiguen obligats a estar diversos dies ingressats abans de les seues intervencions quirúrgiques. Així mateix, l’hospital dóna les altes prompte desviant als centres de salut les u?ltimes cures postoperatóries, que són els que prolonguen l’estada mitjana dels pacients al centre.

Un altre dels secrets de l’hospital per a reduir l’estada mitjana dels seus pacients és la potenciacioó de la cirurgia major ambulatória o, el que és el mateix, el nombre de cirurgies que no requereixen un ingrés posterior del pacient, que se li envia directament a casa, un 56% de les intervencions
segons les dades que va donar l’anterior conseller de Sanitat a un pregunta parlamentàia que li va fer Compromís en la passada legislatura.

Tot açoó estaria dins d’una gestió sanitària que podem o no compartir, sinó fora per que el derivar part de les cures i proves als centres de salut ha suposat un augment de càrregues de treball en aquests peró no ha augmentat proporcionalment el personal; al contrari, ens trobem amb situacions com les generades aquest estiu on es tanca a les vesprades i es redueix el personal.

Des de Compromís reclamem una sanitat amb els recursos materials i professionals adequats perqué els ciutadans puguen tenir una qualitat assistencial en el dia a dia.

Des de Compromís o acceptem les explicacions donades per la direcció de l’Hospital de la Ribera, ja que no poden redistribuir els recursos amb l’excusa d’obrir en la costa, ja que sent que les atencions allí les cobren a part, haurien de dedicar aquests diners a contractar professionals en compte de voler augmentar els beneficis.

Adelaida Pau
Regidora Compromís Alzira