Certificat energètic, tot el que has de conéixer abans de llogar o vendre la teva vivenda

Per Salva Calvo. Aquitecte Técnic Col·legiat e Enginyer de l’Edificació. El dia 1 de juny de 2013 entrà en vigor el Certificat Energètic. Aquest document és requerit per als propietaris que vulguen vendre o llogar una vivenda o local, a partir d’aquesta data. Aquest document està present en molts països comunitaris i prové d’una norma europea que busca conéixer el parc de vivendes, així como els percentatges d’estes que pertoca a cada escala d’eficiència energètica. I d’aquesta manera, saber què consum energètic tenim a la comunitat europea i poder al futur reduir la dependència energètica dels països de l’Est i Nord d’Àfrica. I per descomptat, la reducció de CO2 a l’atmosfera.

En aquest document, la lletra A quedarà reservada per als habitatges més eficaços en qüestions d’estalvi energètic i la lletra G, quedarà reservada per als habitatges més ineficients.

Cal dir, que aquesta etiqueta energètica és vàlida per a deu anys i ha de ser aportada pel venedor en el moment d’atorgar escriptura de venda, encarregant-se al notari de donar fe.

Anem a intentar aclarir el màxims dubtes amb unes preguntes:

-Qui pot realitzar aquest tipus de certificat?
Els tècnics habilitats pel Reial Decret 235/2013, seran Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers o Enginyers Tècnics. Cal puntualitzar, que la llei marca com obligat compliment que es deu realitzar una visita a la vivenda.

-Quin serà el preu d’aquest certificat?
El preu oscil·la entre uns 180€ en un pis d’uns 100m2, fins a uns 350€ per a una vivenda unifamiliar (casa). Encara que estem davant d’un preu lliure, on ens pot costar més o menys segons de les expectatives del tècnic.
Si la mitjana per realitzar un certificat comptabilitzant la visita és d’unes 12 hores, ens ix l’hora a 15 euros. Un preu molt econòmic per a poder contar amb el treball d’un tècnic qualificat.

A quins actius immobiliaris s’aplica i qui ha d’encarregar-lo?
La persona que està obligada a realitzar el certificat és el propietari, tant per si vol vendre-la com alquilar-la. Açò inclou vivendes, oficines i locals comercials.

Aleshores, ¿quin és el funcionament amb el client?
En cas de venda de l’immoble, el venedor deurà entregar al comprador en la notaria un original del certificat. En cas de lloguer, l’arrendador haurà de presentar una fotocòpia del certificat energètic en firmar el contracte amb l’arrendatari.

Puc oferir o publicitar la vivenda en lloguer o compra sense comptar amb la certificació energètica?
L’article 12.2 deixa ben clar, que l’etiqueta energètica, ha d’anar inclosa en tota oferta, promoció i publicitat de qualsevol immoble que estiga dirigida a la venda o arrendament.

Hi han inspeccions per assegurar el seu compliment?
L’administració autonòmica competent en matèria de consum realitza la llavor inspectora, per assegurar-se del seu compliment, detectant documents falsificats,… i pot sancionar. Ja hi han sancions.

Que passa si no certifique la meva vivenda, local o oficina?
En primer lloc, podria ser sancionat per l’administració, si aquesta detecta la infracció. Hem de tenir clar la facilitat d’inspecció per part d’aquest òrgan, ja que si volem alquilar o vendre, solem ubicar els immobles a la plataforma d’Internet, element que facilita molt la feina a l’òrgan sancionador.

En segon lloc, podria ser denunciat a l’administració per part del comprador o arrendatari.

Quines seran les sancions?
Aquestes aniran entre 300 a 6.000€, segons la infracció siga lleu, greu o molt greu. Si l’infractor haguera obtingut rèdit econòmic per l’incompliment de la normativa, s’imposarà una multa per un import equivalent a aquest benefici.

Hi ha excepcions?
Si. Construccions amb previsió d’us igual o inferior a dos anys, edificis aïllats amb menys de 50m2, edificis comprats per a la seva demolició, pisos en lloguer amb una durada menor a 4 mesos en un any o gasten un 25% de l’energia si estan ocupats durant tot l’any.

Que paràmetres serviran per fixar la qualificació de la vivenda? Aïllament (parets, teulades, sostres, finestres, balcons,…), orientació, sistemes de generació d’energia i combustible que utilitzen, instal·lació d’aigua calenta, llums, tipus de cuina…

El certificat dirà com estalviar energia?
Si, haurà d’incloure recomanacions de millora dels nivells òptims d’eficiència energètica.

Obligarà a fer reformes ?
No, en ningun cas.

Com es sol·licita?
El propietari escollirà al tècnic professional habilitat.

Baix d’aquest article teniu un exemple de model, per a que vosaltres pugueu fer-se una idea del document requerit.

Espere de bon gust que haja sigut d’utilitat aquest article , i també fer-vos arribar que estic habilitat i he realitzat els cursos necessaris per a realitzar Certificacions Energètiques. Així que si necessiteu fer un, no dubteu en posar-se en contacte amb mi cridant al 670.029.700.