Càritas Ontinyent ha incrementat en l’últim any les ajudes d’alimentació i vivenda per la crisi

En 2008 s’ha atés a 354 persones més.

Entre els usuaris que s’acosten a Càritas es constata l’increment d’espanyols.

L’alimentació i les ajudes per a fer front als pagaments de la vivenda són les principals demandes dels usuaris que s’han acostat a Càritas Ontinyent al llarg de l’últim any. Per a fer front a estes necessitats Càritas Ontinyent va destinar en 2008 un total de 14.635 euros per a ajudes d’alimentació i 11.136 euros per a ajudes de vivenda.

Les xifres s’han obtés de l’informe elaborat a partir de les memòries de les Càrites de les quatre parròquies d’Ontinyent. Segons estes memòries l’any 2008 van ser ateses un total de 1.474 persones front a les 1.130 que ho van ser l’any anterior, és a dir un increment notable de 354 persones més. A hores d’ara, des de Càritas Ontinyent s’avança que esta xifra amb la qual es tancava l’any 2008 ja ha sigut ampliament superada pels efectes de la crisi económica a la ciutat.

D’eixes 1.474 persones ateses pels diferents serveis de Càritas a Ontinyent el 78% eren estrangeres i el 22% espanyoles. Cal destacar l’última dada perquè s’ha duplicat respecte a l’any anterior. Càritas Ontinyent ha constatat que ha augmentat en número absolut i en porcentatge el número d’espanyols que necessiten ajudes. En concret s’ha passat de 119 en 2007 a 332 en 2008.

El perfil de l’usuari que s’acosta a Càritas Ontinyent es correspon amb una dona, estrangera i menor de 40 anys, segons les estadístiques reflexades a les memòries. Entre les persones que s’han atés cal comptabilitzar fins a 486 usuaris nous. Les principals problemàtiques que es troben els voluntaris de Càritas Ontinyent i a les quals han de dónar alguna resposta són: els immigrants sense papers, les famílies espanyoles amb dificultats econòmiques, els espanyols sense treball, els problemes de vivenda i les dones amb càrregues familiars.

Un símptoma de l’aguda crisi económica que està patint la nostra ciutat es troba en la quantitat de persones a les quals s’ha ajudat directament a trobar un lloc de treball. Si en l’any 2007 es va aconseguir ocupació per a 113 persones, en l’any 2008 tan solament s’ha pogut ajudar a insertar en el mercat laboral a 5 persones.