Cap propietat immoble no destinada al culte serà exempta de pagar l’IBI a l’Alcúdia de Crespins

Tant el Patronato, com la Casa Abadia, ambdues propietats de l’Esglesia no destinades al culte religiós, pagaran la contribució a l’Alcúdia de Crespins

La nova coalició d’esquerres que governa a l’ajuntament de l’Alcúdia de Crespins declara que per justícia social les propietats de l’Església deixaran de ser bonificades al 100%. El regidor d’hisenda Pepe Garrigós afirma que aquesta institució ha de pagar aquest impost com qualsevol veí de la localitat.

Per tant, aquest any ningun bé immoble que no siga destinat a culte religiós serà exempt de pagar l’IBI a L’Alcúdia de Crespins. D’aquesta manera, béns com el Patronato o la Casa Abadia –actual residència del rector de l’església del poble- hauran de pagar el seu rebut de la contribució a l’Ajuntament com ho fa qualsevol persona de l’Alcúdia.

Una vegada revisat el padró corresponent a l’IBI del 2015, l’Ajuntament va detectar que hi havia dos béns immobles amb titularitat ‘Parròquia de Sant Onofre’ que havien sigut exemptes de pagar la contribució. Aquestes dos propietats són el Patronato i la Casa Abadia del rector.

Segons figurava al padró aquestes propietats es regien per l’article 62.1 de la Llei d’Hisendes Locals en el qual figura que ‘estaran exemptes del pagament de l’IBI els béns immobles de l’Església Catòlica i de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes’. No obstant, tot i estar emparades en aquesta llei, en un apartat de l’acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu es dicta que tindran dret a exempció total de la contribució els llocs dedicats únicament al culte religiós. En aquest cas ninguna de les dos propietats es dedica al culte religiós, per lo tant, l’ajuntament d’Alcúdia de Crespins ha decidit que ninguna d’elles quedarà exempta de pagar el rebut de la contribució.

Mentre hi ha famílies amb pocs recursos econòmics fent un gran esforç per estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’ajuntament, l’àrea d’Hisenda no pot permetre que l’església no siga tractada com qualsevol família de L’Alcúdia de Crespins’– conclou Garrigós.