Caixa Ontinyent elegeix els nous membres del Consell d’Administració

També s’han escollit els integrants de la Comissió de Control, Delegada i de Retribucions i Nomenaments

Caixa Ontinyent va celebrar ahir l’Assemblea General extraordinària per tal de triar els nous membres que s’incorporaran a distints òrgans, dins del procés de renovació parcial que està desenrotllant en compliment de la normativa vigent.

A la sessió han assistit els 58 consellers generals que conformen l’Assemblea, és a dir, un 100%.

Dos nous consellers d’administració

Com nous membres del Consell d’Administració han sigut elegits Vicente Gil Montés, en representació dels Impositors, i Juan Luis Gandia Cabedo en representació d’altres entitats representatives d’interessos col·lectius.

Ambdós s’incorporaran durant el mes de febrer i, junt els membres que continuen en el seu càrrec, procediran a l’elecció dels càrrecs vacants, entre ells el de President del Consell.

El Consell d’Administració és l’òrgan que té encomanat el govern, l’administració, la representació, la gestió financera i la de la seua obra social. El seu President és, al mateix temps, President de l’entitat.

Un nou comissionat de control

Com a nou comissionat de control, l’Assemblea ha sigut elegit Francesc Tortosa Llin, en representació dels Empleats, qui s’incorporarà durant el mes de febrer i, junt amb els membres que continuen en el seu càrrec, procediran a l’elecció dels càrrecs vacants, entre ells el de President de la Comissió.

La Comissió de Control té com a objecte cuidar que la gestió del Consell d’Administració es complisca amb la màxima eficàcia i precisió, dins de les línies generals d’actuació assenyalades per l’Assemblea General i de les directrius emanades de la normativa financera. Assumix, també, funcions de comité d’auditoria.

Comissió Delegada de l’Assemblea General

Com nous membres de la Comissió Delegada han sigut escollits Vicente Gil Montés, en representació dels Impositors, i Juan Luis Gandia Cabedo en representació d’altres entitats representatives d’interessos col·lectius.

Esta Comissió té com a objecte resoldre, en segona i definitiva instància, reclamacions o impugnacions que pogueren presentar-se en els processos de renovació dels Òrgans de Govern.

Comissió de Retribucions i Nomenaments

Com a membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, han sigut triats Antonio Carbonell Tatay, Josep Pla Barber i Gabriel Soriano Tortosa.

Esta comissió és una delegada del Consell d’Administració, està composada per tres dels seus membres, i té com a objecte informar el propi Consell sobre la política general de retribucions i dietes als alts càrrecs i consellers de l’entitat.