Caixa Ontinyent celebra la seua segona Assemblea General ordinària de l’any

S’aproven, per unanimitat, les línies generals d’actuació per al 2013, continuistes respecte a l’exercici actual

Caixa Ontinyent celebrá anit la seua segona Assemblea General ordinària de l’any, amb assistència de 66 dels 72 membres que la conformen, és a dir, el 92% dels seus consellers generals.

L’Assemblea ha conegut l’evolució de l’exercici, la gestió realitzada en obra social i l’informe de la Comissió de Control, que és favorable, respecte a la gestió econòmica i financera realitzada.

Així mateix, l’Assemblea General ha aprovat, per unanimitat, les línies generals del pla d’actuació per al 2013, que contemplen solvència, liquiditat, rendibilitat, riscos, morositat, negoci, productivitat, expansió, tecnologia, medi ambient, recursos humans, marca, obra social, reestructuració del sector i govern corporatiu.

El President ressalta la marxa de l’entitat en un any difícil.

El President de l’entitat, Rafael Soriano, ha destacat les dificultats de l’exercici en què als problemes del sector financer, amb la pràctica desaparició de les caixes d’estalvis, se suma una complicada situació econòmica amb descens del PIB, retalls de la inversió pública, pujada de la desocupació i del IPC i augment de la morositat, entre d’altres.

Segons Rafael Soriano, “en este escenari, el repte per a Caixa Ontinyent en 2012 ha sigut complir les exigències legals quant a nivell de capital i provisions per a cobrir deterioraments d’actius immobiliaris. I s’ha superat, la qual cosa demostra que s’ha encertat en la gestió realitzada, i especialment amb el manteniment d’un balanç equilibrat, la millora de la qualitat de l’actiu, la contenció de la morositat, la gestió dels actius immobiliaris, i la reducció de costos. Una línia que haurà de continuar en 2013”.

El President també ha ressaltat la millora en imatge institucional de Caixa Ontinyent, amb una bona presència mediàtica en un moment de gran desprestigi per al sector financer i, en especial, per a les caixes d’estalvis. Caixa Ontinyent “és una entitat diferent, que ha fet els seus deures, que manté el model original de caixa, que està arrelada en el seu territori, que treballa per la seua gent i amb la seua gent, i que manté la seua confiança. Circumstàncies que no són casuals i que es deuen a la prudència, a la transparència i a la cohesió en què s’ha basat la gestió en esta caixa”.