Caixa Ontinyent aprova l’informe estadístic del 2012

Els beneficis es destinaran a cobrir provisions i a generar fons en previsió de futures exigències

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent va aprovar anit l’informe estadístic del mes de desembre del 2012, que arreplega les dades bàsiques dels comptes d’aquest exercici.

El volum de negoci, que comprén captació de recursos i inversions, s’ha incrementat en un 6,92% situant-se en 1.850 milions d’euros.

Els resultats mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 15 milions d’euros, que es destinaran majoritàriament a cobrir les provisions requerides per la legislació i generar nou fons en previsió de futures exigències. Així, el benefici net quedarà en 0,8 milions d’euros, la qual cosa permetrà el manteniment de l’obra social.

La morositat s’ha incrementat enguany, passant del 5,15% al 6,29%. Esta morositat compta amb un fons de cobertura del 95,84%.

Una obra social intensa i sostenible

Els resultats del 2012 permetran el manteniment de l’obra social, amb una lleugera reducció, inferior al 6%, en el seu pressupost.

Cal ressaltar la intensitat d’esta obra social, ja que es concentra en un àmbit geogràfic molt delimitat, coincident amb l’àrea d’actuació de Caixa Ontinyent, i en programes de publicacions, col·laboració amb col·lectius, manteniment de centres establits i centre cultural propi, dirigits a cultura, assistència social, educació i medi ambient.

Actualment, Caixa Ontinyent manté en funcionament 24 centres socials, assistencials, culturals, educatius i esportius en 12 localitats diferents. En 2012 ha desenrotllat, a més, 301 activitats a través de les quals s’ha col·laborat amb 183 col·lectius i entitats. Estes actuacions permeten el manteniment de 191 llocs de treball estable i beneficia directament a 207.981 persones.