Caixa Ontinyent aclareix l’acord adoptat pel Consell d’Administració

A la vista de les informacions publicades per diversos mitjans, el Consell d’Administració expressa, UNÀNIMEMENT, la seua preocupació per la forma en què està transcendint al públic el procés de renovació dels òrgans de govern de Caixa Ontinyent, en especial respecte dels nomenaments efectuats en representació de la Generalitat Valenciana, atés que es dóna per feta la designació directa de President, en una persona concreta, per decisió de les Corts Valencianes, ignorant la capacitat de decisió dels propis òrgans de govern d’esta Caixa, la qual cosa suposa una falta de consideració i de respecte a l’entitat i a les persones que conformen els citats òrgans, que estan compostos, a més i majoritàriament, per representants d’altres estaments com impositors, corporacions, empleats i altres entitats representatives d’interessos col·lectius. Cal ressenyar que, d’acord amb la legislació i als seus propis Estatuts, és l’Assemblea General de la caixa qui elegeix els membres del Consell d’Administració i són estos, a la seua vegada, els que elegeixen President

Així mateix, el Consell manifesta el seu malestar per l’impacte mediàtic i social en la reputació d’esta Caixa i en la necessària independència dels membres dels seus òrgans de govern, ja que en els mitjans, incloses les xarxes socials, s’està ressaltant un alt grau d’intromissió dels partits polítics, fent la impressió que són estos els que prenen decisions en tant els consellers d’esta Caixa es limiten a seguir les seues instruccions com si foren una extensió dels propis partits. Malgrat això, ha sigut sempre premissa constant en Caixa Ontinyent, especialment en els últims anys, que els seus òrgans de govern i en particular este Consell, adopten les seues decisions en interés exclusiu de la caixa, de la seua funció econòmica-social i dels seus impositors, i al marge, per descomptat, de qualsevol interés polític o partidista.

Es destaca també la sensació que s’ha orquestrat una campanya activa de desprestigi contra la figura de l’actual President de la caixa, Rafael Soriano Cairols, qui ha dirigit l’entitat en estos temps tan difícils, en els que s’ha reduït de 45 a 2 les caixes d’estalvis, i en els que Caixa Ontinyent, malgrat tot, s’ha configurat com una entitat solvent, arrelada i compromesa amb la seua zona. Sobre Rafael Soriano s’estan abocant opinions i valoracions poc congruents amb la seua aportació real a la caixa i que pareixen més be dirigides a justificar la seua no renovació i a afavorir altres interessos, aliens a l’entitat, quan en realitat ha exercit el seu càrrec amb notable i manifest èxit i, a més, de forma desinteressada, amb caràcter honorífic i sense plantejar en cap moment cap retribució específica per les seues funcions i dedicació més enllà de les dietes que percep, com qualsevol conseller, per assistència a les sessions.

El Consell d’Administració vol ressaltar, finalment, la tasca que els seus membres desenrotllen durant els seus respectius mandats, amb els resultats ja coneguts i comentats, i el seu compromís conjunt amb la continuïtat d’esta línia d’actuació