Bolbaite repararà el seu Castell

Es recuperarà la capella i l’ala oest de la fortalesa

Bolbaite reconstruirà part del seu Castell amb la subvenció que la Diputació de València li ha atorgat per un valor de 35.000 euros, dins del Pla de Béns Immobles que promou l’àrea de Cooperació Municipal, que actualment dirigeix el diputat Emili Altur.

El projecte de restauració del castell de Bolbaite està compost per quatre fases, tres de les quals havien estat subvencionades en edicions anteriors pel pla que promou anualment la corporació provincial.

Aquesta última fase servirà per a la restitució dels murs i volta de la capella, deixant l’estructura restaurada i preparada per a futures actuacions.

Els treballs consistiran a rehabilitar el nivell inferior de la capella i restituir el mur testera i les dues finestres que convergeixen en aquesta àrea, i d’aquesta manera completar les obres de la volta ja iniciades en fases anteriors.

Així mateix, l’ajuda de la Diputació de València permetrà acabar l’excavació del recinte de l’ala oest per al seu buidatge i estudi posterior.

Castell amb estirp musulmana

L’origen d’aquest castell és musulmà i les primeres dades que es tenen sobre aquest són de final del segle xii i principi del xiii.

Està situat en la part alta del nucli urbà de Bolbaite, lloc des del qual es pot contemplar tot aquest municipi de la comarca de la Canal de Navarrés.

El 2002, a aquesta antiga fortalesa musulmana li va ser expedida la declaració de Bé d’Interés Cultural, per la seua antiguitat, història i valor cultural.