Bolbaite repara la coberta de l’Ajuntament

El president, Jorge Rodríguez, visita les obres finançades per la Diputació de València

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, va visitar les obres de reforma de la coberta de l’Ajuntament de Bolbaite, que li va mostrar l’alcaldessa, Carolina Mas Monteagudo.

«Les condicions en què es trobava la coberta del consistori feien necessària aquesta intervenció. La teulada de l’Ajuntament, de canyís, estava en molt mal estat per la seua antiguitat, cosa que feia necessària una intervenció d’aquestes característiques» —explicà Mas Monteagudo.

La reforma del sostre de canyís de l’edifici de la casa consistorial, executada a través d’un conveni singular de finançament de la Diputació de València, puja a 50.000 euros.

Després de la visita per les dependències municipals, el president, Jorge Rodríguez, firmà en el llibre d’honor del consistori.