Bocairent obri un registre d’afectats per l’incendi del 7 de setembre

boc20100907cincendiL’alcalde de Bocairent, Josep-Vicent Ferre, acaba de fer públiques les mesures adoptades arran de l’incendi ocorregut el passat 7 de setembre i de la reunió mantinguda aquest dilluns, dia 20, a la seu de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida amb representants de la Conselleria de Medi ambient.

La primera decisió presa és la creació d’un registre d’afectats “per tenir una completa informació dels mals produïts i elevar-la a les administracions d’àmbit superior”.
El document també recull les instruccions rebudes des de la Generalitat valenciana com l’ajornament de les tasques de reforestació i de regeneració “per veure l’evolució de la natura” i poder-hi adoptar llavors les mesures a prendre. Igualment, la Conselleria enviarà una autorització genèrica per a què els propietaris dels terrenys afectats ubicats en zona forestal puguen talar els arbres cremats; uns treballs que poden realitzar els efectius del departament si així se’ls permet mitjançant la instància disponible a les oficines municipals.
A més, l’Ajuntament de Bocairent participarà a una assemblea de caire comarcal que es realitzarà en breu baix la coordinació de la Conselleria de Medi ambient per a la posterior coordinació local de totes les persones que s’han ofert com a voluntàries. Addicionalment, el consistori va a formar una comissió de seguiment integrada per regidors i per representants de les entitats vinculades amb la natura i dels propietaris per a tasques “d’estudi i d’assessorament”.
Finalment, Ferre agraeix la col·laboració de tots els veïns “per la seua actitud i ajuda” que van evitar que “les conseqüències hagueren estat més desastroses”. Aquest fet és una “mostra indubtable de la bonhomia dels bocairentins i bocairentines i del compromís per la seua gent i la seua terra” segons reflecteix un primer ban de gratitud emés el 12 de setembre després de què les flames afectaren 1.165 hectàrees, el que suposa un 12% del terme municipal.

Bocairent abre un registro de afectados por el incendio del 7 de septiembre

El consistorio impulsa la creación de una comisión de seguimiento
El alcalde de Bocairent, Josep-Vicent Ferre, acaba de hacer públicas las medidas adoptadas a raíz del incendio ocurrido el pasado 7 de septiembre y la reunión mantenida este lunes, día 20, en la sede de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida con representantes de la Conselleria de Medio ambiente. La primera decisión tomada es la creación de un registro de afectados “para tener una completa información de los males producidos y elevarla a las administraciones de ámbito superior”.
El documento también recoge las instrucciones recibidas desde la Generalitat valenciana como el aplazamiento de las tareas de reforestación y regeneración “para ver la evolución de la naturaleza” y poder adoptar entonces las medidas a tomar. Igualmente, la Conselleria enviará una autorización genérica para que los propietarios de los terrenos afectados ubicados en zona forestal puedan talar los árboles quemados; unos trabajos que pueden realizar los efectivos del departamento si así se les permite mediante la instancia disponible en las oficinas municipales.

Además, el Ayuntamiento de Bocairent participará en una asamblea de carácter comarcal que se realizará en breve bajo la coordinación de la Conselleria de Medio ambienta para la posterior coordinación local de todas las personas que se han ofrecido como voluntarias. Adicionalmente, el consistorio formará una comisión de seguimiento integrada por concejales y por representantes de las entidades vinculadas con la naturaleza y de los propietarios para labores “de estudio y asesoramiento”.
Finalmente, Ferre agradece la colaboración de todos los vecinos “por su actitud y ayuda” que evitaron que “las consecuencias hubieran sido más desastrosas”. Este hecho es una “muestra indudable de la bondad de los bocairentinos y bocairentinas y el compromiso por su gente y su tierra” según refleja un primer bando de gratitud emitido el 12 de septiembre después de que las llamas arrasaran 1.165 hectáreas, lo que supone un 12% del término municipal.