Bocairent conclou la millora del camí vell a Banyeres i de l’antic consistori

boc20091124cami_vell_banyerEl cost total ascendeix a més de 80.000 euros
L’Ajuntament de Bocairent acaba d’enllestir la millora d’un tram del camí vell a Banyeres i de l’antic edifici consistorial que encara alberga diferents serveis com la Policia Local o el Saló de Plens. Ambdós actuacions van suposar una inversió de 82.743,68 euros i van comptar amb el suport de la Conselleria d’Agricultura i de la Diputació de València.
La primera intervenció es va centrar en el tram que va des del sector 3 del Polígon Industrial fins l’ermita de Sant Antoni de Pàdua, concretament sobre 1.750 metres. Els 900 inicials van estar asfaltats i en els següents 850 es van arreglar els clots existents. El cost total es va situar en 42.919,14 euros, un 60% dels quals van procedir de la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla de camins rurals.
Per la seua banda, en el vell Ajuntament es va procedir a eliminar les nombroses humitats de les instal·lacions, l’adequació de la fusteria exterior, la climatització de diferents estàncies i la reparació i el condicionament de la coberta. En aquest cas la institució provincial va ser la que va aportar un 83% de l’import que ascendia a 39.824,54 euros dins de les subvencions atorgades per a la conservació de béns immobles amb valors històrics, artístics o d’interés local.

Bocairent concluye la mejora del camino viejo a Banyeres y el antiguo consistorio

El coste total asciende a más de 80.000 euros

El Ayuntamiento de Bocairent acaba de terminar la mejora de un tramo del camino viejo a Banyeres y del antiguo edificio consistorial que aún alberga diferentes servicios como la Policia Local o el Salón de Plenos. Ambas actuaciones supusieron una inversión de 82.743,68 euros y contaron con el apoyo de la Conselleria de Agricultura y la Diputación de Valencia.
La primera intervención se centró en el tramo que va desde el sector 3 del Polígono Industrial hasta la ermita de San Antonio de Padua, concretamente sobre 1.750 metros. Los 900 iniciales fueron asfaltados y en los siguientes 850 fueron rebacheados. El coste total se situó en 42.919,14 euros, un 60% de los cuales procedieron de la Generalitat Valenciana mediante el Plan de caminos rurales.
Por su parte, en el antiguo Ayuntamiento se procedió a eliminar las numerosas humedades de las instalaciones, la adecuación de la carpintería exterior, la climatización de diferentes estancias y la reparación y condicionamiento de la cubierta. En este caso la institución provincial fue la que aportó un 83% del importe que ascendía a 39.824,54 euro dentro de las subvenciones otorgadas para la conservación de bienes inmuebles con valores históricos, artísticos o de interés local.