Bocairent aposta per la protecció de les víctimes de la violència de gènere

El subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Luis Felipe Martínez, presideix la Junta local de seguretat

Establir el procediment a seguir en els casos de violència de gènere a Bocairent va ser un dels principals objectius de la Junta local de seguretat celebrada aquest dilluns, 24 de maig, al consistori. La sessió va ser presidida per Luis Felipe Martínez, subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, i va comptar també amb la cap del Servei contra la violència de gènere de la mateixa institució, Ma Ángeles Merino; l’alferes de la Guàrdia Civil de la zona d’Ontinyent i el seu sergent a la localitat; el cap de la Policia Local; i l’alcalde, Josep-Vicent Ferre.

Així, es va aprovar l’adhesió definitiva de Bocairent a un protocol de protecció a les víctimes i es va constituir la Mesa de coordinació policial que estarà formada pels representants dels Cossos de seguretat i de la Subdelegació del Govern, dos tècniques dels Serveis socials municipals, la regidora d’aquesta àrea i el primer edil. La informació i l’atenció a les afectades seran les altres dos funcions d’aquest òrgan.

Igualment, la Junta local de seguretat va analitzar tant els casos donats a la població darrerament com la delinqüència en general, destacant una disminució del 10% en el primer quadrimestre d’enguany respecte al mateix període de 2009. Per a Ferre, aquestes dades “són ben satisfactòries i contribueixen al benestar de veïns i de visitants” i va valorar la reunió “de molt profitosa” ja que va servir “per coordinar l’Ajuntament de Bocairent amb les forces de seguretat i la Subdelegació del Govern a fi de col·laborar entre tots a eradicar aquesta lacra de la societat”.

Bocairent apuesta por la protección de las víctimas de la violencia de género

El subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Luis Felipe Martínez, preside la Junta local de seguridad
Establecer el procedimiento a seguir en los casos de violencia de género en Bocairent fue uno de los principales objetivos de la Junta local de seguridad celebrada este lunes, 24 de mayo, en el consistorio. La sesión fue presidida por Luis Felipe Martínez, subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y contó también con la jefa del Servicio contra la violencia de género de la propia institución, Mª Ángeles Merino; el alférez de la Guardia Civil de la zona de Ontinyent y su sargento en la localidad; el jefe de la Policía Local; y el alcalde, Josep-Vicent Ferre.

Así, se aprobó la adhesión definitiva de Bocairent a un protocolo de protección a las víctimas y se constituyó la Mesa de Coordinación Policial que estará formada por los representantes de los Cuerpos de seguridad y la Subdelegación del Gobierno, dos técnicas de los Servicios sociales municipales, la concejala del ramo y el primer edil. La información y atención a las afectadas serán las otras dos funciones de este órgano.

Igualmente, la Junta local de seguridad analizó tanto los casos dados en la población últimamente como la delincuencia en general, destacando una disminución del 10% en el primer cuatrimestre de este año respecto al mismo periodo de 2009. Para Ferre, estos tatos “son muy satisfactorios y contribuyen al bienestar de vecinos y visitantes” y valoró la reunión “de muy provechosa” ya que sirvió “para coordinar el Ayuntamiento de Bocairent con las fuerzas de seguridad y la Subdelegación del Gobierno con la finalidad de colaborar entre todos a erradicar esta lacra de nuestra sociedad”.