BLOC-COMPROMÍS t’explica el ple del passat 7 de desembre

El ple de l’Ajuntament va aprovar la proposta de BLOC-Compromís de modificar l’ordenança reguladora de l’IBI.
Tots els grups van estar d’acord en recolzar la nostra pro-posta, que passa ara a estudi de la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva. S’estudiarà l’impacte de les mesures que proposa BLOC-Compromís en la recaptació de l’IBI, de manera que aquesta no es reduesca.
Cristina Suñer, portaveu de la coalició a l’Ajuntament de Xàtiva es va alegrar d’aquest recolzament i va mani-festar que “la recaptació de l’IBI és l’única possibilitat que té l’Ajuntament de recaptar un impost bonificant o penalitzant allò que considere convenient. La nostra proposta busca bonificar els propietaris, comerços i negocis xicotets i penalitzar els grans i els que acumulen habitatges deshabitats, així com fomentar la rehabilitació en el nucli històric i l’ús d’energies alternatives, entre altres.” I va demanar poder participar en el procés d’estudi i tindre a disposició el padró d’habitatges. També es va donar compte del cessament de la responsable de protocol de l’Ajuntament.

Tots els grups de l’oposició van coincidir a valorar ne-gativament la gestió del departament de protocol en la passada legislatura i a fer notar les repetides queixes produïdes. Cal recordar que des de BLOC-Compromís ja vam fer notar com la responsable de protocol, nomenada a dit per l’alcalde, semblava més una responsable de protocol i cap de premsa del PP que de tot l’Ajuntament. En la seua intervenció, Cristina Suñer va preguntar a l’alcalde si seria requisit imprescindible per al o la futura responsable “ser militant del PP”, al que Rus va contestar, en el seu to habitual, “del PP o del papà”, deixant clara la seua intenció.

Cristina Suñer va denunciar en Ràdio Xàtiva l’aprovació de factures de la inauguració de la Ciutat de l’Esport per valor de 24 000 euros Aquestes factures es van aprovar en la Junta de Govern Local, formada només per regidors del PP, a pesar d’anar en contra de les bases del pressupost del propi Ajuntament, ja que havien sigut signades pel regidor d’esports quan la normativa obliga que ho faça un tècnic. Les factures inclouen publicitat contractada directament pel regidor sense tindre darrere cap acord de cap òrgan i la rotulació de la Ciutat de l’Esport, feta a presses i correres abans de la inauguració, una actuació més que hem pagat tots els xativins i xativines sense estar en el projecte de la Ciutat de l’Esport, i que s’afegeixen a moltes altres factures i a les que ja vam denunciar fa dos plens per valor de 90000 euros. Sembla que les presses per posar en marxa aquesta obra i per inaugurarla abans de les eleccions ens està costant molt a totes les xativines i els xativins.

En el ple, el regidor de BLOC-Compromís Joanjo Garcia va demanar que la interventora fera un informe al respecte d’aquesta actuació irregular. Preguntes fetes pel regidor de BLOC-Compro-mís, Joanjo Garcia, al ple de l’Ajuntament

Sobre la festa de la cervesa.Va demanar que s’explicara perquè s’havia fet un informe expressant l’interés en fer aquesta festa i perquè es cobrava 3200 euros per nou dies a l’empresa organitzadora quan una vesprada en el Gran Teatre val 1400 euros. També va mostrar la seua estranyesa que en el cartell posara que ‘Patrocina’ l’Ajuntament. El regidor de Fira i Festes no va saber donar cap motiu especial, com ja sabem, per al PP qualsevol cultura és bona excepte la nostra. Va demanar a l’alcalde si la discoteca ‘Apache’ tenia ja llicència d’obertura, i va recordar que la discoteca té anunciada per tota la ciutat una festa ‘pornogràfica’. Aquest no va saber contestarli, perquè evidentment, a pesar de les queixes del veïnat,presentades fins i tot per registre d’entrada, la discoteca ha tornat a obrir sense demanar llicència ni tindre informe d’impacte ambiental. El regidor de BLOC-Compromís va concloure que “açò és el que se’ns planteja en Xàtiva prop de nadal: cervesa i pornografia” a la qual cosa,el alcalde, sense resposta, va dir que “també podia anar a cantar al betlem”.

Joanjo Garcia va preguntar per unes factures de fira per un menjar de treball i allotjament a un hotel de la nostra ciutat en la costa del castell, per 494 i 331 euros, respectivament. El regidor de Fira es va limitar a contestarli que li ho diria en el pròxim ple. BLOC-Compromís va donar suport a la moció d’EU de demanar un banc de llibres de text Els nostres regidors van demanar un compromís més ampli, que implique a l’Ajuntament i a tots els sectors educatius de la ciutat: mares i pares, professorat, alumnat, i que faça canviar la mentalitat de totes i tots per tal que es deixen de llançar al fem els llibres de text any rere any, es reutilitzen i tota la ciutadania es puga aprofitar.