Bloc-Compromís presenta una proposta per a millorar la seguretat vial per als vianants

Suñer: “la manca de planificació urbanística del PP ha permés arribar algunes situacions d’inseguretat que ara cal solucionar”

El grup municipal BLOC-Compromís de l’Ajuntament de Xàtiva presentarà una proposició que serà debatuda en el proper ple per a millorar els passos de vianants de la ciutat. En concret es fan diverses propostes, la primera de les quals fa referència als diferents passos de vianants de la ciutat en els quals els vehicles no tenen suficient visibilitat a l’hora de poder distingir amb claredat els vianants que volen travessar la calçada, degut a que es permet estacionar a vehicles de forma adjacent al pas. També es fa esment de la perillositat per als vianants que transiten per la ronda nord en el tram que va des de la rotonda de la carretera d’Alzira fins a aquella en la que es troba el col·legi anglés, i es demana la instal·lació de senyalització vertical lluminosa de perill amb un sistema d’auto activació per advertir amb suficient antelació als conductors de la presència de vianants. Cal recordar que en aquest tram s’ha incrementat notablement el flux de vianants motivat per la implantació de noves dotacions esportives i comercials. Dotacions que han estat planificades per accedir-hi exclusivament mitjançant transport rodat.. Finalment es demana un itinerari de seguretat per als vianants que es dirigeixen al centre comercial ‘Plaza Mayor’ amb les característiques de seguretat adients, que transcòrrega junt a la via de servei, amb il·luminació adequada i en condicions de seguretat vial i ciutadana en lloc de l’actual que s’ha establert pel recorregut més llarg, menys il·luminat i més insegur.

Cristina Suñer, portaveu de BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Xàtiva, considera que aquestes propostes “són raonables i necessàries per a la ciutadania, i permeten concretar les inversions que en el pressupost de l’Ajuntament de Xàtiva per 2012 l’equip de govern del PP ha deixat sense especificar, un dels motius pel qual Compromís va presentar al·legacions al pressupost. No obstant això, també demanem en la proposta que l’itinerari per al centre comercial ‘Plaza Mayor’ es financie amb una contribució especial al mateix centre comercial.” La regidora de la Coalició Compromís també considera que algunes de les deficiències esmentades en aquesta proposició han estat causades per la manca de planificació urbanística i la mala pràctica en la gestió municipal exercida pel govern del PP en els seus anys de govern, incorporant dotacions i serveis de gran concurrència en indrets inadequats i deficientment dotats per a l’accés de persones a peu.