BLOC-Compromís presentarà una moció per fer complir la llei d’igualtat

Díaz: “Volem fer complir el que demana la llei d’igualtat efectiva de dones i homes, i exigir aquesta igualtat a les empreses amb les que contracta l’Ajuntament de Xàtiva”
La secretària d’igualtat del BLOC-Compromís de Xàtiva i representant d’aquesta formació en el Consell de la Dona, Maite Díaz, ha anunciat, aprofitant la celebració del dia de la dona, que el seu grup polític presentarà en el pròxim ple de l’Ajuntament una moció encaminada a fer complir la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones. Aquesta llei, segons recorda la moció, planteja que ‘el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes informarà, amb caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics’ i estableix que ‘les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, haurien d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.’

Per tant, des de BLOC-Compromís es planteja, per tal de fer complir la llei, que l’Ajuntament acorde ‘que als Plecs de Condicions Tècniques i Administratives que determinen les condicions de les contractacions a efectuar per l’Ajuntament de Xàtiva, amb empreses de més de 250 treballadores i treballadors, aquestes estiguen obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral mitjançant la presentació d’un pla d’igualtat aprovat prèviament a la licitació.’

Díaz considera que “més enllà de declaracions d’intencions, hem de fer que les administracions públiques, a més de donar exemple en la igualtat de tracte i de salari entre dones i homes, exigisquen a les empreses i institucions amb les que tenen relació aquesta igualtat de tracte i d’oportunitat, i senzillament facen complir la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes. Més encara en aquest temps de crisi, que estan sofrint de forma especial les dones, i que fa que es posen en perill molts dels avanços en polítiques socials, i especialment en polítiques d’igualtat. No podem deixar que amb l’excusa d’eixir de la crisi es precaritzen encara més les condicions laborals de les dones, i per això plantegem aquest acord, que és un impuls a la igualtat de forma pràctica.”