BLOC-Compromís presenta al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament per a 2012

Suñer: “Es consignen quantitats com a inversions que realment són despesa corrent, i no s’aporta la documentació que les justifique.”

El grup municipal BLOC-Compromís de l’Ajuntament de Xàtiva ha presentat al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament per a 2012, degut a la manca de documentació en l’expedient del pressupost. En concret es tracta de la documentació que ha d’anar annexa al capítol d’inversions, en el qual es parla d’inversions diverses sense concretar de quina actuació es tracta ni existir cap informe que justifique el valor de l’actuació.

Cristina Suñer, portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Xàtiva, considera que aquesta manca de rigor en la redacció del pressupost, que es veu agreujada en la consignació d’unes xifres completament arrodonides, és deguda a que «les quantitats consignades com ‘inversions’ són en realitat despesa corrent amagada, com ja vam denunciar en el ple d’aprovació del pressupost, com es veu en el mateix nom de la ‘inversió’ consignada, algunes fins i tot amb el nom de ‘reparació i manteniment’ i per valor de 250.000 euros. Aquesta manera d’actuar, que ja va ser esmenada a l’Ajuntament per la sindicatura de comptes l’any passat en les inversions en les escoles que en realitat eren reparacions habituals, es fa exclusivament per poder sufragar aquesta despesa amb el crèdit que es demana per a inversions d’1,3 milions d’euros, i que hauria de ser per a inversions amb un projecte clar i no per a despeses diverses. Però sembla que aquesta és l’única manera que té el PP de quadrar els comptes, i dóna idea de quin és el seu estat real a l’ajuntament”.

Així mateix, les al·legacions també fan referència al fet que s’incompleixen tots els terminis de presentació dels pressupostos, que havien d’haver sigut remesos al ple per part de l’alcalde abans del 15 d’octubre com marca la llei, així com els terminis per a presentació de les previsions d’inversions i finançament previstes per a l’empresa PROEXA, abans del 15 de setembre.

Per a la regidora de la Coalició Compromís, “la intenció de l’equip de govern del PP és sempre amagar a la ciutadania i als seus representants tota la informació, primer es van negar a donar la relació completa de llocs de treball de l’Ajuntament, fins només cinc minuts abans del ple, i després presenten unes inversions que realment són una excusa per a després gastar-se els diners en el que ells vullguen, sense cap projecte, de manera que les quantitats només són calaixos de sastre d’on anar traient els diners a mesura que van arribant les factures, fins que s’acaben els diners.”