BLOC-Compromís de la Costera i la Canal ha presentat al·legacions a la taxa del fem del consorci de residus

Sebastià: “la imposició d’aquesta taxa està completament injustificada i només té un afany recaptatori”

BLOC-Compromís de la Costera i la Canal ha presentat al·legacions a la taxa del fem del consorci de residus per considerar-la completament injustificada i ha demanat també la reelaboració dels pressupostos per a 2013 amb unes mínimes bases de realitat. Segons Josep Maria Sebastià, secretari comarcal del BLOC, “el consorci s’ha afanyat a aprovar la taxa només amb un afany recaptatori, i vol fer recaure sobre el contribuent totes les seues incoherències”. Les al·legacions tenen deu apartats, en els que es detallen totes les mancances que la formació ha detectat en les taxes. La primera d’elles és la imputació de costos per excés de quilometratge en el període transitori, perquè la formació considera que no s’ha de fer recaure en el contribuent el fet que l’adjudicatària haja canviat la ubicació de l’abocador al que es porten els residus mentre no estiga feta la planta de Llanera. La segona és la revisió del cànon de transferència i transport, donat que es considera un increment del 10,3% des de 2009, increment que no és aplicable, doncs el contracte va començar al juliol del 2009. La formació també ha al·legat contra els gestos generals i benefici industrial sobre el cànon de valoració i eliminació i sobre la revisió dels preus d’aquest cànon, donat que el procés industrial correspon únicament a l’empresa adjudicatària.

També s’ha demanat l’eliminació de costos sense justificació en defensa de l’interés ciutadà, com l’eliminació dels apartats de publicitat i altres conceptes, l’eliminació d’algunes partides com les de Òrgans de govern i personal directiu i Gratificacions i incentius al rendiment, mentre que es mantinguen les mesures d’austeritat en les administracions i la de Personal funcionari, mentre no es justifique la relació de llocs de treball que integren la plantilla. Finalment es relaten tot un seguit d’irregularitats de dubtosa justificació, com el desembossament de 100 000 euros a favor de l’empresa contractada per a exercir les funcions de basculista, quan és la mateixa empresa que realitza l’ordenança fiscal de què deriva el dit cost vinculat, el que suposa una clara incompatibilitat. I s’acaba argumentant l dubtosa capacitat i qualitat del projecte de l’adjudicatària, per la qual cosa es demana que s’incloga una partida pressupostària dedicada al desenrotllament d’un nou projecte basat en principis de sostenibilitat i participació ciutadana que reduïsquen els costos i amb propostes d’instal·lacions i emplaçaments que garantisquen al 100% la seguretat ciutadana i eviten els sobrecostos derivats dels canvis al que s’està veient forçat el projecte actual. Sebastià ha resumit les al·legacions dient que “la mera substitució d’un abocador lamentable però legal com el de Villena per un lamentable, i en part il·legal com el de Fontcalent no pot traduir-se en un augment pràctic del 100% dels rebuts que paga la ciutadania.”