Barxeta no ha perdut ninguna subvenció de 40.000 € de la Conselleria de Turisme

senyalitzacio-senda-barcellLamentar la demagogia que fa el Sr. Solersempre que es refereix a assumptes relatius al nostre poble, al nostre Ajuntament i a la gestió que fa l’equip de govern municipal.

Davant les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació comarcal, les quals és autor el Sr. Soler, portaveu del Bloc en l’ajuntament de Barxeta, l’Equip de Govern Municipal, del nostre ajuntament integrat per regidors i regidores d’Esquerra Unida, amb el nostre alcalde al cap davant, volem manifestar el següent:
Lamentar la demagogia que fa el Sr. Soler, sempre que es refereix a assumptes relatius al nostre poble, al nostre Ajuntament i a la gestió que fa l’equip de govern municipal. Pensem que no sap fer altra cosa i per aixó es dedica a desinformar a la gent, a desprestigiar la gestió de l’Ajuntament i al poble de Barxeta.

Desmentir els titolars publicats en alguns mitjans de comunicació, doncs Barxeta no ha perdut ninguna subvenció de 40.000 € de la Conselleria de Turisme, simplement no s’ha pogut justificar una part del projecte que es tenia que realitzar per no poder-se realitzar i en ningun moment l’ajuntament de Barxeta ha renunciat a la subvenció.
El projecte complet no s’ha pogut realitzar doncs tenia prou deficiències que impedien la seua realització, com per exemple el traçat de sendes per terrenys particulars i que tradicionalment no havien sigut sendes, i que el tècnic redactor del projecte no havia previst, o el traçat d’una part d’una senda per un terme municipal diferent al de Barxeta. Per tant hi feia falta una modificació sustancial del mateix i evidentment no hi havia temps per a fer-ho. No ha sigut un problema d’incumpliment de l’empresa.
També hi va haver un problema de subministres d’alguns elements molt especialitzats, però que s’haguera pogut solventar si no haverem tingut que modificar el projecte.
En quant a les empreses que interveneixen, es va contractar una primera empresa, que després va renunciar, no perque no disposara de suficient temps per a fer l’obra, sino perquè aquesta empresa no podia ejecutar-la en el temps previst doncs tenia altres compromissos d’abans i tenia que cumplir. De totes maneres aquesta aprimera empresa ha col.laborat eficaç i intensament amb la segona empresa que es contractà com molt bé sap el Sr. Soler, perquè aquest sr. té tota la informació que necessita de part de l’equip de govern de l’ajuntament de Barxeta.
En quant a la inefecacia i inoperància de que acusa a l’equip de govern municipal, li recorde al Sr. Soler i a tots els que li s’haja oblidat, doncs així ho publicarem en el Butlletí d’Informació Municipal de Nadal de 2009, la quantitat de € que hem aconseguit durant l’any 2009 en subvencions, és de 1.659.155 € que corresponen a 275.221.748 milions de les antigues pessetas. Si el Sr. Soler es refereix a que el haver aconseguit aquesta quantitat és inoperancia i ineficàcia, doncs VISCA LA INOPERÀNCIA I LA INEFICACIA de l’equip de Govern Municipal de Barxeta.
De totes les maneres, si en aquesta ocasió no hem pogut justificar la meitat del projecte, uns 20.000 €, açò tan sols suposa el l’1 percent, aproximadament, del total de subvencions obtingudes en l’any passat. La pregunta es la següent: Que ha fet el Bloc en Barxeta per a aportar alguna subvenció al nostre poble?, la contestació és: Res de res. Al contrari, si ha pogut posar entrebancs ho ha fet.
Per acabar, lamentar l’actitut del Sr. Soler portaveu del Bloc en l’Ajuntament de Barxeta, en aquest tema i en molts altres, com per exemple, en l’últim Plenari que es va celebrar el passat dia 18 de gener de 2010, en el qual teniem que aprovar el projectes que presentavem al segon Pla Zapatero, on estiguent d’acord amb la inversió més forta que consistirà en la construcció d’un vial de ronda a la població, va votar en contra perquè no està d’acord en que es destinen una part de les ajudes a despeses socials, contractant al personal de la nova escola infantil municipal, la qual cosa açò suposarà un important estalvi a les families en aquest any 2010.

Adjuntem relació de subvencions obtingudes durant l’any 2009 per l’ajuntament de Barxeta.