Barxeta abaixarà l’Ibi per al 2010

El BLOC aplaudeix la mesura

El rebut de la contribució de bens immobles, açò és, el rebut de l’IBI, abaixarà per al proper exercici del 2010. Així heu va aprovar per unanimitat el plenari reunit en sessió ordinària el passat dilluns 19 d’octubre.

L’acord de fixar l’índex del gravamen en el 0,65, va comptar amb el consens de tota la Corporació; l’anterior índex estava fixat en el 0,75. Aquest índex, cal recordar, és el factor pel qual es multiplica el valor cadastral d’una vivenda per tal d’obtenir el valor impositiu.

El Bloc aplaudeix la mesura i la valora molt positivament, doncs la rebaixa en l’impost de l’IBI era una reivindicació del Bloc. El portaveu del Bloc a l’Ajuntament Enric Soler, en la seua intervenció va donar el suport del grup nacionalista a la proposta i va felicitar a l’alcalde i al seu equip de govern per haver reflexionat i haver-se adonat de l’abusiu que era aquest tipus de gravamen per a tots els barxetans i barxetanes, i per haver escoltat les raons i els motius pels quals el Bloc ja demanava que s’abaixara aquest tipus de gravamen tan elevat, des de l’exercici passat.

“Amb aquesta mesura, al 2010 els ciutadans podran disposar de major liquiditat per tal d’afrontar altres despeses en aquest temps de crisi econòmica” – va afirmar el portaveu nacionalista.

El Bloc ja hi havia reivindicat aquesta mesura i informat per activa i per passiva als mitjans de comunicació comarcals, ràdio, premsa escrita i premsa electrònica (15 d’octubre del 2008); així com a l’edició local de l’InfoBloc “L’Argilaga”. L’índex impositiu a Barxeta (0,75) era el segon més alt de tota la comarca, tan sols el superava Canals (0,86), la forta crisi econòmica colpejava de fort a Barxeta, amb moltes famílies del poble que tenen algun membre o més en l’atur, la situació financera de l’Ajuntament permetia una minva en els ingressos i fins i tot els ciutadans havien enviat nombroses sol·licituds a l’Ajuntament reclamant per l’augment tan excessiu del 2009 sobre el 2008.

Al final de la seua intervenció Soler va instar a l’equip de govern a realitzar una gestió més eficient d’algunes àrees per tal de disminuir les distintes partides de despeses, com per exemple la gestió de l’ecoparc i la despesa energètica en instal·lacions municipals: Poliesportiu, Casa de la Cultura i enllumenat públic. El portaveu li va oferir la col·laboració del seu grup municipal per a realitzar les millores proposades.