Assemblea de socis del Fons Valencià per la Solidaritat a Xàtiva

El Fons Valencià per la Solidaritat celebrarà el 5 d’abril a Xàtiva la seua Assemblea General de Socis.

La reunió es realitzarà al Saló d’Actes de la Mancomunitat de Municipis de La Costera-La Canal (Plaça de la Seu número, 11), a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18:15 hores en segona convocatòria.

En l’orde del dia figuren com a punts: lectura i aprovació de l’acta anterior (25 de maig de 2010), ratificar l’alta dels nous ajuntaments socis (Ajuntaments de Montitxelvo, Alcàntera de Xúquer i Xeresa), aprovar el balanç i l’informe de gestió de 2010, aprovar el pressupost de 2011 i aprovar els projectes de cooperació a executar en l’exercici 2011, i finalment precs i preguntes.