Antonio Carbonell, nou president de Caixa Ontinyent

Ha assumit importants responsabilitats en la gestió de la Caixa en els últims anys

Ahir per la vesprada va celebrar sessió extraordinària el Consell d’Administració de Caixa Ontinyent, al què s’han incorporat els nous membres elegits per l’Assemblea General el passat 29 de gener, i s’han elegit els càrrecs vacants en el seu si.

Així, el Consell queda configurat per:

President………………………………….. D. Antonio Carbonell Tatay.

Vicepresident primer..…………….. D. Gabriel Soriano Tortosa

Vicepresident segon…………………D. José Pla Barber.

Secretari……………………………………. D. Vicente Gil Montés.

Vicesecretari…………………………….. D. Joaquín Tormo Lorente

Vocals……………………………………….. D. Juan-Luís Gandia Cabedo.

D. José-Rafael Revert Fuset.

D. Rafael Soriano Cabanes.

D. Eduardo Úbeda Mestre.

El Consell d’Administració també ha decidit delegar una part de les seues funcions en una Comissió Executiva composada per diversos membres del Consell:

President………………………………….. D. Antonio Carbonell Tatay.

Secretari…………………………………. D. José-Rafael Revert Fuset.

Vocals……………………………………….. D. Juan-Luís Gandia Cabedo.

D. José Pla Barber.

D. Gabriel Soriano Tortosa.

Una gestió continuista amb la línia tradicional de l’entitat: prudència, servici i obra social, recolzats en una excel·lent plantilla.

El nou President de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, ja compta amb una àmplia trajectòria en l’entitat, ja que es va incorporar al seu Consell d’Administració el 26 de gener del 2000, i on ha exercit els càrrecs de Vicepresident, vocal de la Comissió Executiva i membre de les comissions de Retribucions i d’Inversions.

Una trajectòria i unes importants responsabilitats que ha assumit amb èxit, precisament en un període en què l’entitat ha degut sortejar tots els efectes de la crisi, sobrevivint a la pràctica desaparició del sector, la qual cosa li conferix una experiència que genera confiança en la seua capacitat per a presidir Caixa Ontinyent.

S’espera, per tant, una gestió continuista amb la línia tradicional de l’entitat. De fet, al prendre possessió del seu nou càrrec, Antonio Carbonell ha destacat el perfil financer i social de l’entitat i la responsabilitat que assumix en el seu àmbit d’actuació, coherents amb un esperit fundacional que és necessari preservar i potenciar, especialment en les actuals circumstàncies econòmiques. “La prudència, la fidelitat a eixe esperit fundacional, el servici a la societat i el manteniment de l’obra social són els eixos d’actuació d’esta caixa; i anem a mantindre i a potenciar-los en la mateixa línia que fins ara perquè en ells coincidim tant els membres dels òrgans de govern com l’equip directiu i el personal de la Caixa; i a més, això és el que ens demana i ens exigix hui la nostra societat”.

Antonio Carbonell ha ressaltat, finalment, la capacitat, la professionalitat i l’esperit de treball de la plantilla d’esta Caixa, a la que coneix bé per la seua actuació al llarg d’estos anys, i a la que considera el millor actiu per a una gestió eficaç.