Angulo del PSPV acusa de nepotisme al partit popular de Xàtiva en la gestió de l’escola infantil 0-3 anys

Els socialistes denuncien la privatització dels serveis publics de la ciutat per afavorir als afins al PP.

DECLARACIONS DE XELO ANGULO:

Als socialistes ens pareix molt bé que per fi, despres de 15 anys, el partit popular de Xàtiva se n’adone de la necessitat de la creació de l’escola infantil 0-3 anys i decidisquen fer les gestions per possar-la en marxa. La nostra insistencia està patent en totes i cadascuna de les nostres intervencions envers el món educatiu de la nostra ciutat.

En segon lloc, com sempre el PP cedix, és a dir “malbarata” el sol públic, el patrimoni públic de tots els xativins i xativines, cedint-lo a empreses privades. Tenim l’exemple del col.legi britanic i ara tindrem també l’exemple de l’escoleta infantil.

No hi ha ningú que monte una activitat si no és per guanyar diners. Una persona que es fa càrrec de qualsevol gestió de qualsevol activitat no és ni per a pedre ni tampoc per canviar diners. En conclusió qui es faça càrrec de l’escoleta el que voldrà és guanyar diners i aixó ho hauran de pagar els pares que porten allí els seus fills. El qui tinga interés en montar i gestionar eixa escola infantil un dels seu objectius prioritaris será el de guanyar diners, molts o pocs i eixos diners hauran de pagar-los els pares o la Generalitat Valenciana, si finalment ho subvenciona, és a dir, els pares directament o amb els seus impostos, per tant, ens pareix estúpid que puguent-se fer municipal i de gestió pública es faça de gestió privada.

Una altre tema a considerar és el que fa el PP amb el sector públic: hospitals, residències de gent gran, centres educatius… on el fet de donar la gestió privada fa que les empreses estiguen contractant a qui els done la gana i per tant un dels principis bàsics en les societats democràtiques com és l’accés al teball sobre tot en aquells sectors o àmbits que es consideren públic o de servici públic en els quals hauria de primar la igualtat, el mèrit i la capacitat el PP està convertint-los en un instrument de col.locació de persones afins, exemples tenim de familiars de caps del PP en la diputació, el que passa també al nostre ajuntament on des de fa 15 anys no es fa cap oposición pública: això es diu Nepotisme.
L’exemple més clar és el que ha passat en l’Alcúdia de Crespins on l’escoleta municipal també s’ha privatitzat i així poden col.locar a qui ells vulguen.