Alzira: El BLOC presenta una moció amb reivindicacions de la concentració en defensa del Xúquer


Des del BLOC d’Alzira fem nostres les reivindicacions de la concentració del
proper dissabte dia 12 davant Delegació de Govern convocada per Xúquer Viu i
que porta com a lema «Defensem el nostre futur, defensem el Xúquer, al Xúquer no li sobra igua»

Per això hem presentat una moció en l’Ajuntament d’Alzira que arreplega les
seues demandes, que són:

Demanar al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge les següents qüestions:
– El compliment de les finalitats oficialment declarades del transvasament
Xúquer-Vinalopó des de l’Assut de la Marquesa, destinant l’aigua del Xúquer exclusivament per a usos ambientals i agrícoles.
– Garantir l’abastiment dels pobles de la Ribera amb aigua del Xúquer de la millor qualitat, acabant amb el subministrament d’aigua contaminada amb nitrats.
– Acabar amb la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, disminuint dràsticament les seues extraccions.
– Establir règims de cabals ecològics per al Xúquer i els seus afluents (Albaida, Cabriol, Magre, Verd, Sellent, Canyoles, etc.).
– Posar en marxa el Pla de Recuperació del Xúquer, aprovat en juliol de 2008.
– Prendre les mesures necessàries per a millorar la qualitat de les aigües de la conca del Xúquer, tant superficials com subterrànies.
– Defensar el camp valencià, element fonamental del passat, present i futur del poble valencià.

– Desbloquejar l’elaboració del nou Pla de Conca del Xúquer d’acord amb els principis i exigències de la Directiva Marc de l’Aigua.