Alzira acull durant este curs escolar dos Programes de Qualificació Professional Inicial, un de Perruqueria i un altre de Jardineria

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Educació, ha sigut autoritzat un any més, per la Conselleria d’Educació, per a impartir dos programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), durant el curs escolar 2011 – 2012.

En concret, ha sigut autoritzat per a impartir un PQPI de Perruqueria i un PQPI de Jardineria, que van començar el 14 de setembre i finalitzaran al juny del 2012. Per a la realització d’estos programes, l’Ajuntament d’Alzira rebrà de la Conselleria i del Fons Social Europeu una subvenció de 60.000€.

El curs de Perruqueria, anomenat Servicis Auxiliars de Perruqueria, pertany a la modalitat de taller, té una capacitat per a 15 persones, i va dirigit a l’alumnat amb edats compreses entre els 16 i els 21 anys, que no haja obtingut el graduat en ESO.

Respecte al curs de Jardineria, anomenat Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria, pertany a la modalitat d’especial, té una capacitat per a 10 persones, i va dirigit a l’alumnat amb necessitats educatives especials permanents d’edats compreses entre els 16 i els 21 anys, que no hagen obtingut el graduat en ESO.

Els dos programes, tenen com a objectius:

  • Desenrotllar les capacitats i destreses suficients perquè l’alumnat tinga les possibilitats d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seues possibilitats.
  • Refermar la seua maduresa personal i el seu nivell d’empleabilitat.
  • Aconseguir que l’alumnat es considere útil i capacitat per a aprendre i treballar amb els altres.
  • Possibilitar la seua experiència i formació en centres de treball.
  • Refermar les competències pròpies de la formació bàsica de l’Educació Secundària Obligatòria.

Per a més informació cal dirigir-se al Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira situat en les dependències municipals del carrer Rambla s/n.