Albaida estalvia més de 23.000 euros en les assegurances

És la primera vegada que el Consistori realitza aquest tipus de contractació amb pública concurrència

L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Albaida està duent a terme diverses mesures per a estalviar, entre elles, cal destacar canvis en l’adjudicació dels contractes d’assegurances, on, no sols s’han estalviat més de 23.000 euros, sinó que, per primera vegada, s’ha realitzat l’adjudicació amb un procediment de pública concurrència on s’ha convidat a tots els agents i corredors d’assegurances del municipi.

D’una banda, el contracte de l’assegurança col·lectiu de vida del personal de l’Ajuntament ha passat de tenir un import de 11.172,28 euros en l’any 2011 a 4.472,14 euros en l’any 2012, generant un estalvi de 6.700,14 euros. En segon lloc, l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial ha passat de costar 19.965,46 euros en 2011 a 10.032,71 euros en 2012, generant un estalvi de 9.932,75 euros. I, en tercer lloc, l’assegurança PYME- multirisc dels edificis municipals ha passat de tenir un cost de 13.546,90 euros en 2011 a 6.853,40 euros en 2012, generant un estalvi de 6.693,50 euros. La suma d’estalvi total ascendeix a 23.326,39 euros. “Una xifra gent menyspreable si tenim en compte la situació econòmica que està patint l’Ajuntament d’Albaida. Des de l’Equip de Govern estem estalviant per tots i cadascun dels conceptes municipals i continuarem rebaixant la despesa tot el que puguem”, afirma Josep Antoni Albert, Alcalde d’Albaida.

A més a més, recorda Albert, “és la primera vegada que aquest tipus de contractació es realitza amb pública concurrència. Hem convidat a tots els agents i corredors d’assegurances d’Albaida i açó ha provocat que hi haja una sana competència entre ells i una rebaixa contundent en els preus”.

D’altra banda, també s’ha produït una rebaixa en el contracte de prevenció de riscos laborals, servei obligatori de tots els ajuntaments. En el cas d’Albaida, l’any 2011 es va adjudicar el contracte per l’import de 11.563,45 euros. L’any 2012 s’ha realitzat l’adjudicació per 7.806,83 euros, per tant, també s’ha generat un estalvi de 3.756.62 euros.

“Des de l’Equip de Govern volem remarcar que estem treballant en totes les vies possibles, des de l’acomiadament de personal municipal fins la pujada de taxes, passant per l’estalvi en els contractes que realitzem. Totes les mesures son necessàries per millorar la pèssima situació econòmica que travessa l’Ajuntament d’Albaida”, conclou el primer edil.