Albaida: El BLOC critica la privatització de la gestió del clavegueram de la ciutat que suposarà el pagament d’una nova taxa pels veïns

Al ple extraordinari celebrat el 15 de maig d‘enguany, el PP ha aprovat la concessió per un període de 25 anys de la gestió del servei públic de clavegueram a l’empresa EGEVASA.

El regidor del BLOC a l’Ajuntament d’Albaida, Josep Albert, que s’abstingué en la votació d’esta proposta perquè reconeix la necessitat de millora d’aquest servei, ha manifestat que: “ara, precisament, no és el millor moment per a l’establiment d’una nova taxa per als ciutadans d’Albaida, que implicarà que cada vivenda pague un mínim de 30 euros anuals i que cada indústria abone un mínim de 240 euros a l’any.“

Segons manifesta Albert: “En aquest moment de crisi, sobretot al sector tèxtil, l’equip de govern del PP vol resoldre els problemes i deutes de la tresoreria municipal així com la seua roïna gestió econòmica, a costa de les butxaques dels veïns d’Albaida“ i afegeix que: “No és de rebut que durant anys tant el PSOE com el PP hagen aplicat una política desmesurada de gasto i que, ara, siguen els veïns de la ciutat qui paguen de la seua butxaca els errors comesos per ambdós partits. Cal ser més responsables i coherents en la gestió de l‘Ajuntament”.

D’altra banda, el BLOC ha presentat una moció al ple relativa a l’aplicació de la llei de dependència on s’insta el Govern Valencià a resoldre ja tots els expedients de grans dependents, agilitzar les resolucions i posar en marxa l’assistent personal, el servei d’ajuda a domicili i la resta dels recursos que inclou aquesta llei, entre d’altres mesures.
I on també s’insta el Govern de l’Estat, per tal que augmente el finançament al País Valencià en aquesta matèria, ja que suposa un greuge comparatiu amb altres comunitats millor finançades i que ja estan desenvolupant la Llei des de fa mesos.