Ajudes a la compra d’una Vivenda

La veritat que no hi ha moltes diferències respecte a les ajudes per a comprar una vivenda de protecció oficial. Es pot dir, que l’habitatge que adquirim es transformà a protegit, amb concessió d’ajudes, però també amb uns condicionants legals, que més avant comentem.

Intentarem respondre a les preguntes més comuns que de segur, ens passen a tots pel cap. Així que ens quede clar que ajudes i condicionants legals tenim per la compra d’una vivenda.

Quan es poden demanar ajudes per a la compra d’una vivenda?

• Doncs, hi ha subvencions per a compradors que accedisquen per primera vegada a una vivenda i sempre que es destine a domicili habitual i permanent. Aquestes ajudes són per a vivendes de renta lliure i també per a vivendes de segona mà. Cal puntualitzar, que les vivendes de renta lliure, deuen tindre com a mínim un any des de la finalització de les obres.

Quins condicionants legals deuen complir els compradors?

• Aquestos habitatges tant de primera com segona mà, deuen tindre com a màxim 120m2 de superfície útil. Aquesta, és la superfície que nosaltres podem petjar.

• La vivenda deu ser domicili habitual i permanent, a més a més, no es pot vendre la vivenda durant els primers 10 anys, i sols podrà ser venuda amb justificació a conselleria, la qual, deu ser acceptada. Si aquesta és acceptada, es requerirà la cancel·lació del préstec,i reintegrament de les ajudes econòmiques rebudes amb els interessos legals produïts des de la seva concessió. Puntualitzar, que si es vol vendre la vivenda a partir dels 10 anys fins als 15, sols serà necessari cancel·lar el préstec respectant-se el preu màxim fixat per Conselleria. Després de complir 15 anys, el preu de la vivenda el marcarà un acord entre les dues parts lliurement.

• Hi ha un preu màxim de compra de la vivenda, aquest mai prodrà ser superior, però, si inferior. Aquest preu s’extrau de multiplicar els m2 útils pel mòdul de vivenda de renta lliure. A Xàtiva aquest modul és de 1.576,64€/m2 i la Font de la Figuera, Canals, Cerdà, Vallada, Rotglà i Corberà és de 1.212,80 €/m2. En canvi, si tenim garatge i traster, aquests mòdul és d’un 60%, quedant 945,98€/ m2 a Xàtiva, i 727.68€/m2 a la resta de localitats.

Per exemple, a un pis de segona mà a Xàtiva de 110 m2 útils com a vivenda, 25m2 de garatge i 8 m2 de traster. Deuríem fer: 110 m2 x 1.576,64€/ m2= 173.430,40€ en vivenda, 8 m2 x 945,48 €/m2 =7.563,84 €/ m2 per a traster i 25 m2 x 945,48€/ m2=23.637 € per a garatge. Si fem la suma, de les tres quantitats ens trobaríem amb un valor de la vivenda total de 204.631,24€. Aquesta deuria ser la xifra màxima de compra d’una vivenda de segona mà si volem optar ajudes.

Abans d’explicar les ajudes, deguem recordar que és l’IPREM. El IPREM és l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples. Aquest indicador és d’aplicació en totes les subvencions referides a habitatges, beques, subsidis per atur…

A l’any 2010 és de 6.390€. Per estar entre 0.5 i 2.5 vegades l’IPREM, es deu dividir les ganancies anuals en net entre els 6.390€. Per exemple: 14.000€(si és una parella se sumen els dos salaris) entre 6.390€ ens donaria uns ingressos sobre 2.19 vegades l’IPREM. Per accés a la vivenda hi ha tres grups, un IPREM fins 2.5, un altre fins el 3.5 i l’últim fins el 4.5. Al nostre exemple, el comprador es trobaria dins del grup mes baix.

Aleshores, quines són les ajudes indirectes? Són dues, tenint com a préstec convingut i subsidiació del préstec.

• El préstec convingut: Són préstecs amb termini mínim a 25 anys, amb entitats de crédit que han subscrit amb conveni amb el ministeri d’habitatge. La quantia màxima serà el 80% del preu de la vivenda, amb un tipus d’interés que podrà ser fixe o variable, amb euribor més interval entre 0.25-1.25.

• Subsidiació del préstec: Es paga menys mensualment, consisteix amb un descompte a l’import de l’hipoteca durant els 5 primers anys, segons al grup IPREM en quin es trobe el comprador. Per una hipoteca de 200.000€, tindriem un descompte mensual entre 165€ i 100€, quantitat important en l’hipoteca mensual. Cal dir, que al finalitzar aquest periode es pot renovar.

I les subvencions directes? Aquestes són ajudes a l’entrada a la vivenda. Segons al grup d’IPREM que el comprador es troba, s’augmenten les quanties económiques.

Qui es troba al grup fins 2.5 vegades el IPREM, rebrà una subvenció econòmica major que els grups de 3.5 i 4.5 vegades IPREM, i el 3.5 més que el 4.5 vegades IPREM. En aquestes ajudes es valoren també diferents elements que poden augmentar el valor de les ajudes, com ser jove fins 35 anys, família nombrosa o monoparental, persones discapacitades, persones separades o divorciades, dones víctimes de violència de gènere,… Aquestes quanties poden anar d’uns 25.000€ fins 7.500€, a la majoria dels casos, si parlem en percentatges estaria entre un 3.5%-12% del valor de la vivenda. És molt útil consultar el simulador de la pagina web: www.cma.gva.es/compra, per a saber les ajudes que ens podrien adjudicar.

En definitiva, hi han ajudes per a la compra de la nostra primera vivenda per part de les nostres institucions, tant el Ministeri de Vivenda com la Generalitat. Aquestes subvencions són molt interessants per al que foren concebudes, el dret de que tot el món tinga una vivenda digna per viure, deixant de costat les especulacions amb els inmobles.

http://salvacalvo.wordpress.com/

Un comentario sobre “Ajudes a la compra d’una Vivenda”

  1. Em pareix un document molt interesant, però pregunte:

    Estes ajudes que es gestionen com diu l’article, continuen vigents?

    Quin òrgan a xàtiva em pot asesorar respecte el mateix?

    Salutacions.

Los comentarios están cerrados.