Moviment veïnal contra la contaminació electromagnètica en Aielo de Malferit

imagen-428

Després de dos anys de mobilització, Aielo de Malferit organitza un acte de presentació de “ANTENA NO”, associació local contra els camps electromagnètics en un acte públic i obert a tota la població, i en defensa de la salut i el dret a la vida.
Serà el proper dijous 3 de juny, on es passarà a Aielo de Malferit la ponència presentada en el congrés de l’IEVA sobre els efectes perjudicials dels camps electromagnètics per a la salut humana.
També es podrà visionar el documental “A contracorriente” que ens mostra la sangrant situació viscuda en el col·legi Garcia Quintana en el que han mort xiquets baix els efectes de les antenes de telefonia mòbil que hi ha prop del centre escolar.
Representants de l’associació presentaran l’entitat després d’un llarg període en el que ni la recollida de signatures, ni les entrevistes manteses amb l’ajuntament han donat els fruits esperats pel veïnat.
Aquesta associació aielonera naix a la vegada de la ma de la coordinadora CEM de la Vall d’Albaida. Diversos municipis de la comarca com Montaverner, L’ Olleria o Benigànim han mantes varies reunions conjuntes i s’han unit en un intent de denunciar la situació patida pels seus veïns, on una gran quantitat d’infermetats proliferen baix les antenes de telefonia.

L’objectiu de l’associació és promoure coordinadament amb la coordinadora comarcal accions d’informació i sensibilització per esta problemàtica, lluitant bàsicament en dues grans línies d’actuació:
1.- Pressionar a les administracions per aconseguir
– Una legislació més restrictiva seguint les recomanacions del Parlament Europeu i dels científics independents que porten anys alertant dels riscos a la salut i al medi ambient de les radiacions i
– Establir un sistema de control per part de les administracions locals de les radiacions que rep la població, a través de la implantació de sensors en temps real amb informació accessible per la població.
2.- Campanyes de sensibilització a distints sectors de la població per a que coneguen els riscos de les tecnologies inalàmbriques i que es vaja creant una xarxa social reivindicativa i de pressió sobre les administracions.

Alguns dels objectius bàsics de l’associació seran:

  • Aconseguir la realització d’un estudi epidemiològic.
  • Demanar a l’ajuntament la realització d’un estudi d’exposició a les radiacions a la Universitat Politècnica de València.
  • Organitzar xerrades de metges especialistes i experts en leucèmia infantil i la seua relació amb l’exposició a les CEM.
  • Assessorar en procediments de protecció i apantallament de vivendes.
  • Donar conferències a les AMPES sobre el risc que el WIFI suposa per a la salut dels escolars.
  • Organitzar xerrades per adolescents sobre l’ús responsable del mòbil.

Aquesta associació continuarà demanat una ordenança municipal que regule les antenes fora del municipi, donat que les administracions locals deuen assumir els seues competències en urbanisme i sanitat, velant en tot moment pel principi de inviolabilitat i no agressió al domicili privat.

Aquest moviment arranca amb milers de signatures, ha mantes entrevistes amb aquelles institucions en les que les responsabilitats de les mateixes són significatives en la defensa del dret a la salut. Salut públic,a Síndic de Greuges, Defensor del poble, Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana i Conselleria d’ Educació entre altres.

EL TRIBUNAL SUPREM HA VALIDAT NOVAMENT LA COMPETÈNCIA DELS AJUNTAMENTS PER A POSAR LÍMITS A LES INSTALACIONS D’ANTENES DE TELEFONIA.

El Tribunal Suprem ha tornat a denegar altre recurs plantejat per una companya de telefonia, en esta ocasió contra l’ Ordenança Municipal d’ Alcoi que regula les instal·lacions i funcionament de els antenes de telefonia dins de la seua demarcació.
El nostre Alt Tribunal confirma la doctrina que ve aplicant des de fa anys segons la cual els ajuntaments estan legitimats per a implantar mesures addicionals a la normativa estatal per a la protecció de la salubritat pública del seus ciutadans i ciutadanes (i no ho oblidem, també electors) respecte als camps electromagnètics emanats de les antenes de telefonia. Són, per tant, els ajuntaments els que poden i deuen establir mitjançant ordenances municipals les condicions tècniques i jurídiques respecte a la seua instal·lació, així com respecte als límits de distància i densitat de potencia respecte a la població, limitacions urbanístiques d’ubicació i existència d’un programa clar de implantació.
No deuen oblidar els ajuntaments que en abril de 2009 es va aprovar una Resolució del Parlament Europeu sobre les consideracions sanitàries relacionades amb els camps electromagnètiques, que considera que aquests camps poden produir efectes adversos per a la salut humana, i demana als Estats membres i a les autoritats regionals i locals que creen un règim de finestreta única per a l’autorització d’instal·lacions d’antenes i repetidors, i que incloguen un pla regional d’antenes dins dels seus plans de desenvolupament urbà, així com una millor protecció de la salut humana i del medi ambient.
L’ajuntament d’ Aielo de Malferit faria bé en copiar l’ordenança municipal d’ Alcoi (curiosament aprovada per un equip de govern del mateix partit), i així no seria acusat d’insensibilitat front a un problema tant greu com és la possible relació entre les antenes de telefonia i les nombroses morts i infermetats per càncer.