Accessibilitat per a minusvàlids

Salva Calvo

Amb aquest article, m’agradaria convidar a totes les persones que utilitzen 5 minuts per a llegir aquest escrit. D’aquesta forma es puga conscienciar de l’important que és cuidar l’accessibilitat a l’edificació pels minusvàlids. I aconseguir que aquestes persones tinguen accés a tots els llocs on ells vulguen estar.

 

Primerament definirem que vol dir accessibilitat. L’accessibilitat és el grau en què totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servici, independentment de les seves capacitats tècniques, cognitives o físiques. L’accessibilitat és un dret que implica la posibilitat que una persona puga transitar i estar a un lloc, de manera segura, confortable y autònoma. Acò implica que les barreres de l’entorn físic deuen ser suprimides.
Cal dir, que per millorar l’accessibilitat es fa ús de facilitats, que ajuden a salvar els obstacles o barreres arquitectòniques de l’entorn, aconseguint que aquestes persones realitzen la mateixa acció que puga fer una persona sense cap tipus de discapacitat.

En edificació la normativa que entrà en vigor en febrer del 2010, que comprèn l’accessibilitat per minusvàlits dins del Codi Tècnic de la Edificicació és la SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat). Hi ha altres normes que també són d’aplicació, com per exemple, la llei 1/1998 “Accessibilitat i supresió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació” o la llei 39/2004 “ Accesibilitat en l’edificació de pública concurrència i en el medi urbà”, però, la CTE-SUA és la més coneguda de totes.
I que busca aquesta normativa? Doncs, que els edificis es deuen projectar, construir i mantenir, facilitant l’accés i la utilització no discriminatòria, de forma independent i segura a les persones amb discapacitats de qualsevol tipus. En resum, ells tenen el dret d’utilitzar els edificis de la mateixa manera que la gent amb cap minusvalia.
Quines coses interesants es comenten a la normativa? Hi ha de moltes, per exemple:

  • Un nombre mínim de vivendes per minusvàlids per edifici, així com, que dimensions deuen complir les mateixes.
  • •Itineraris accessibles als edificis, aquest ha de començar a l’entrada de l’edifici fins on es trobe la vivenda per minusvàlids o places reservades a llocs públics. Així com al traster, garatge i estenedor comú. Es deuen utilizar els elements necesaris com rampes amb una pendent màxima, ascensors, corredors el suficientment amples,…
  • Dimensions i característiques que deuen complir les vivendes i garatges per minusvàlids.
  • Dimensions de servicis sanitaris(banys i vestuaris) a establiments públics com bars, cafeteries, cines, dotacions públiques,…
  • •Quantitat i característiques de places reservades a llocs de pública concurrència com estadis, teatres, pavellons, cines,…

Cal puntualitzar, que els tècnics competents(Arquitectes i Arquitectes Tècnics) a la realització del projecte i execució del mateix, són els responsables de la correcta aplicació de la CTE-SUA i d’altres normes. D’ací, la seva importància a l’edificació, així com es deu mantindre per part dels promotors, clients i administracions, la confiança necessaria amb ells del que es fa, és el que la normativa i les persones amb minusvalies requereixen.

La finalitat d’aquest article és intentar un canvi de mentalitat d’aquelles persones interesades en obrir un nou negoci o realitzar una promoció de vivendes. I deixar de banda, eixa pregunta que es fa als tècnics tan a sovint al realitzar un projecte d’apertura de qualsevol activitat; “Perquè aplicar tanta normativa per a minusvàlids, si sols entrarà un al mes com a màxim???”
La resposta aquesta pregunta és molt senzilla, hi ha sobre un 10% de la població amb minusvalies de distints tipus. I de segur, no hi ha persones amb discapacitats als locals, bars, cines, teatres,… per què no poden arrivar o accedir. A mesura que aquestes normatives s’implanten, es vorà un major nombre d’aquestes persones en qualsevol tipus de local. Però, és necessari l’ajuda de tots.
A més a més, que millor imatge per a la nostra nova activitat o promoció, que qualsevol persona puga accedir a ella sense cap tipus de problema. Aquesta és la millor demostració al client, de modernitat, qualitat i bon fer.

Estem al segle XXI i ens considerem un pais desenvolupat, però per a ser-ho de veritat, deguem ser tots iguals i és fonamental, que les persones amb minusvalies puguen desenvolupar una vida sense barreres de cap tipus i amb les mateixes possibilitats que qualsevol. I per descomptat, l’edificació és una part fonamental.