603 aspirants al Pla de Foment de l’Ocupació d’Ontinyent

El Consistori ha publicat el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos

L’Ajuntament d’Ontinyent ha publicat al Tauler d’Anuncis Municipal el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per a la contractació de personal en el Pla de Reactivació Econòmica i el Foment de l’Ocupació, nomenant-se així mateix la comissió que ha de valorar el procés de selecció.

En total han estat 603 persones les que s’han presentat, obrint-se ara un termini de 3 dies hàbils per tal què els interessats puguen al·legar allò que estimen oportú i esmenar les possibles deficiències. Una volta resoltes les reclamacions que es puguen presentar, s’aprovaran les llistes definitives, les quals seran també publicades al Tauler d’Anuncis Municipal.