¿Com fer-me una casa?

Per Salva Calvo.

Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

Espere de bon gust, aquest article puga servir a qualsevol lector, encara que a pesar d’aquesta dura crisi, tinga la il·lusió i la capacitat econòmica per voler realitzar-se la casa, siga per utilitzar-la de vivenda habitual o de segona residencia.

Cal puntualitzar, que vaig a donar la meua visió sobre quins punts es deuen seguir pel futur propietari. Per descomptat, qualsevol persona o algun company Arquitecte o Arquitecte Tècnic pot tenir una visió diferent d’aquest tema i de segur, serà tant o més apropiada que la proposada en aquest article.

Doncs anem a parlar i enumerar els passos a seguir, per tota aquella persona que vol executar una vivenda.

PUNTS A SEGUIR

Primerament el futur propietari d’una vivenda deu posar-se en contacte amb un Arquitecte o Arquitecte Tècnic de la seva confiança o amb bones referencies per part d’amics o coneguts, que hagen passat per aquesta experiència. Deixant de costat si és més car que altre, que de segur que amb la seua ajuda, el futur propietari es podrà estalviar diners en alguna futura partida econòmica.

A més a més, també podríem incloure algun constructor de confiança, però açò ens nugaria un poc a ells, i deguem tenir clar que la constructora és la partida econòmica més cara a l’edificació. Açò ens reduiria la possibilitat de comparar preus.

Després de l’elecció del tècnic, es deu elegir quin solar ens agrada i pot entrar dins dels paràmetres econòmics que volem i podem gastar-se.

Recomane l’elecció del tècnic en primer lloc, així aquest ens ajudarà a elegir el millor solar per al tipus de casa que nosaltres volem. Així com, col·laborar amb la negociació de la compra d’aquest.

Abans de fer el projecte bàsic i execució de la vivenda, recomane que el vostre tècnic de confiança, vos realitze una fulla resum del pressupost amb totes les despeses que caldria tenir en compte, i d’aquesta manera poder tenir una visió prou encertada dels diners que necessitarem per fer la vivenda i el que deguem demanar al banc. D’aquesta manera, podríem saber si el banc ens faria el préstec sense tenir que fer i pagar el projecte.

En aquesta fulla resum, vindrà esquematitzat:

Pressupost d’execució de l’obra segons m2 construïts amb IVA.
Altres despeses per la construcció com: Control de qualitat, estudi geotècnic,…
Honoraris d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic.
Llicencia d’obres.
Impost de construccions.
Notaria i registre.

Amb tot açò podrem extraure un pressupost més o menys encertat, que ens servirà per poder anar al banc amb una quantitat de diners que podríem necessitar per executar l’habitatge.

Ara possiblement vindria el pas més important i més complicat en aquests temps que corren. Quin és? Doncs molt fàcil, anar al banc per vorer si el banc ens fa la hipoteca. Aquest pas és el més pesat, doncs l’entitat bancaria no pararà de demanar-vos documentació, declaracions de la renta, avals,…

Si és acceptada la vostra petició, vos demanarà el projecte bàsic i execució i l’aprovació de la llicencia d’obres per part del ajuntament.

Al tenir la possibilitat de poder tenir els diners desitjats per l’entitat bancaria, comença la part de projecte. En aquest punt, a partir del solar que tenim per fer la vivenda, es realitza el Projecte Bàsic i Execució. On quedaran plasmades les vostres idees, millorades amb l’ajuda del Arquitecte que projectarà l’habitatge que volen els futurs promotors amb el compliment de la normativa en vigor.

Quan per fi tenim al Projecte que ens agrada i podem fer, aquest es presenta al banc i al ajuntament. En primer lloc, l’ajuntament l’acceptarà si no passa res i per descomptat, deurem pagar les taxes que marca aquest, que sol estar en un 4% del pressupost material de l’obra que ve marcat al projecte. D’altra banda, el banc taxarà el solar i el projecte, i decidirà quants diners ens deixarà a la hipoteca per fer la vivenda.

Sense deixar de descansar, deurem passar una copia dels plànols i una copia del pressupost, a tots aquells constructors que ens agradaria que ens passaren preu per fer l’obra. Ací és important la presencia de l’Arquitecte Tècnic, aquest que vos aconsellarà i vos dirà si els preus son ajustats al mercat.

Desprès de tenir els diners i elegir constructor, comença la part més bonica i per descomptat amb més mal de cap. Aquesta és l’execució de les obres, on es deu anar de la mà de l’Arquitecte i Arquitecte Tècnic. Aquests vos resoldran tots els dubtes i vos ajudaran a elegir materials, millores, canvis d’obra,… Per altra banda, els tècnics controlaran que les obres projectades siguen realitzades pel constructor, fontaner, electricista,… con marca una bona pràctica constructiva.

Al finalitzar les obres, necessitarem tenir la llicencia de primera ocupació, antiga cèdula d’habitabilitat, concedida per l’ajuntament. Per tenir aquesta, necessitarem el certificat final de les obres de l’Arquitecte i l’Arquitecte Tècnic, els bolletins firmats pel fontaner i electricista, així com, la documentació de presentació del nou projecte al Cadastre. I amb tot açò, es firma l’escriptura de la mateixa.

Com podem veure, açò seria més o menys i de manera molt esquematitzada, els punts a seguir, per aquelles persones que decideixen realitzar el seu somni. Puc assegurar, que de segur aquelles persones que es convertisquen en promotor durant un temps, acabaran cansades, molt cansades. Però quin plaer més gran hi ha, que poder realitzar la casa que sempre han somniat.

En poques paraules, espere que aquest article puga tenir utilitat, per aquelles persones que estan barallant la possibilitat de tirar endavant un nou projecte. I si teniu algun dubte, sols degueu posar-se en contacte amb mi, al nombre de telèfon 670029700, al facebook: Salva Calvo Arquitecte Tècnic, mitjançant un correu al email: salva@caatvalencia.es o al meu blog: salvacalvo.wordpress.com. De segur que podré resoldre els vostres dubtes.