Xàtiva repara d’urgència la Porta del Socors del castell

457

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

Les últimes pluges van provocar diferents esfondraments en nombroses zones de Bixquert, Cova Negra i zones d’accés al castell de Xàtiva. Després d’una primera intervenció d’urgència per recuperar el pont sobre el riu Albaida que permet l’accés a la Casa de la Llum, l’Ajuntament ha iniciat diferents obres per a esmenar deficiències detectades en diferents serveis públics. Tal com va anunciar l’alcalde Roger Cerdà recentment, aquesta mateixa setmana s’ha iniciat la reparació de l’anomenada Porta del Socors, que dóna accés a la fortalesa pel costat de la Solana i la vall de Bixquert. Aquesta intervenció, valorada en 12.000 euros, s’avança a la petició realitzada per l’Ajuntament a la Generalitat Valenciana que suposa inversions per un total de 543.000 euros en els trams de muralla E1 i S3 en zona sud del castell.

També s’han posat en marxa les obres de clavegueram a la zona de Ximén de Tovia, que dotaran d’aquest servei bàsic algunes illes d’edificis que, tot i portar construïts des de fa diverses dècades, tenien precàries connexions a la xarxa o simplement no estaven connectades la xarxa de sanejament. Amb aquesta intervenció es completen les inversions corresponents a clavegueram del pressupost de 2016, que han suposat obres de millora al carrer Dr. Simarro, en l’Av. Acadèmic Maravall, al Polígon Pla de la Mesquita i ara també a Ximen d’autovia.

Així mateix s’han iniciat les obres de renovació integral de la xarxa d’aigua potable al Carrer Sant Joaquim. Aquesta via del nucli antic patia un subministrament d’aigua molt deficient que ha vingut provocant contínues fuites amb dany als habitatges situats al nord del carrer, així com falta de pressió a la zona de Menor Cuesta i Collar de la Coloma. Segons els tècnics municipals, la instal·lació d’una xarxa amb canonada de ferro colat i amb escomeses noves a cada un dels habitatges garanteix l’absència d’avaries durant diverses dècades. El cost de licitació d’aquesta obra ha estat de 32.000 euros.

D’altra banda, està previst que el repetidor de Bixquert entre en funcionament el divendres dia 10, després d’una inversió de 7.000 euros. L’Ajuntament adverteix que caldrà tornar a sintonitzar els televisors per obtenir de nou un senyal de televisió nítida, a l’àrea de Bixquert.

Intervencions en vies públiques

El dilluns 13 de febrer està previst l’inici d’obres de renovació de voreres a la Plaça del Raval, a petició d’un grup de veïns que reclamen la millora en voreres i vorades donada la presència de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, està prevista una intervenció a la totalitat de les voreres del Carrer Dr. Blasco Soto, també a petició d’un grup de veïns. Una altra intervenció significativa és la que afecta el paviment de la zona de l’Albereda davant de la delegació d’Hisenda, que mostra evidents esquerdes i que ha generat filtracions a les instal·lacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en l’últimes setmanes.

Segons el regidor de Serveis Públics, Ignacio Reig, “estem esgotant el pressupost de 2016 i iniciant les obres previstes per 2017. Esperem mantenir el ritme de treball iniciat en els últims mesos. Ens queda l’inici dels PPOS de 2016, que suposen la contractació de 23 oficials i peons per a diferents departaments. En aquest moment tenim obres en marxa per un total de 200.000 euros”.

WhatsApp Portal de Xàtiva