Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha posat en marxa un procés d’actualització del cens caní de la ciutat a través d’un nou sistema per a donar d’alta els gossos amb la finalitat de fer més efectiva aquesta eina per a la protecció i tinença responsable de mascotes. Els animals que ja estan d’alta en el cens caní no han de tornar a sotmetre’s a aquest procés. Actualment, al voltant de 3.000 animals es troben registrats al cens caní de Xàtiva, el que permet la seua identificació mitjançant patrons d’ADN.

La regidora de Medi Ambient, Reme Sinisterra, espera que el nou sistema millore l’efectivitat a l’hora de reduir la presència d’excrements canins a la via pública. Per a la regidora, «aquesta és una eina molt valuosa per a nosaltres, perquè ens ajudarà a localitzar propietaris en zones de la ciutat on es produeix aquesta problemàtica».

El nou procés permet tramitar el registre del gos a través del web municipal, el que significa una important simplificació dels tràmits, ja que, a partir d’ara, ja no serà necessari desplaçar-se a l’Ajuntament per a completar l’alta de la mascota al cens municipal. Únicament caldrà omplir un formulari d’autoliquidació de la taxa, procedir a abonar-la en el banc, bé per via online o caixer i, una vegada pagada la taxa, acudir al veterinari per a l’extracció de mostres d’ADN, acompanyant la cartilla del gos i el justificant de pagament.

Una altra de les novetats és que la mostra d’ADN es realitza mitjançant la tècnica d’extracció amb hisops de saliva. És a dir, ja no hi haurà extracció de sang de l’animal. El nou procediment d’extracció de mostres d’ADN és no invasiu i totalment indolor per a l’animal.

La mateixa clínica veterinària escollida per a realitzar la presa de mostres registrarà al gos i expedirà la xapa identificativa. Aquesta és la tercera de les novetats del procediment. El nou model de xapa conté un codi QR que proporciona informació del gos a l’hora d’identificar-lo: el nom de l’animal, el número del xip i el telèfon del propietari. Açò permet la localització ràpida del propietari de l’animal, especialment en cas què es tracte d’un gos extraviat.

Per a completar el nou sistema, s’ha dut a terme un acord amb 6 clíniques veterinàries de Xàtiva que col·laboraran en el procés de censat caní. Aquests establiments són el Centre Veterinari Amics, la Clínica Veterinària Sant Miquel, la Clínica Veterinària El Cadell, la Clínica Passeig, la Clínica Veterinària Xàtiva i la Clínica Veterinària Laura Serra.

Procés de censat caní

Per a poder censar al nostre gos o gossa, haurem d’entrar a la pàgina web de xativa.es.

A la part baixa de la pàgina, podrem trobar el banner del cens caní. Una vegada punxem en el banner, deurem omplir les dades de l’autoliquidació i, a continuació se’ns mostrarà la documentació.

Gossos o gosses en acollida

Des de la regidoria de Medi Ambient es recalca que tots els propietaris tenen l’obligació de censar als gossos, i que tots els gossos de Xàtiva han d’estar censats.

Per aquesta raó, quan una persona tinga en acollida a un gos o gossa d’alguna de les protectores de Xàtiva, es deurà censar a l’animal. Una vegada es trobe una casa definitiva per a ell o ella, s’hauran de canviar les dades del cens.

De moment no es planteja cap cens felí

La regidora de Medi Ambient, Reme Sinisterra, ha declarat a Portal de Xàtiva que en aquests moments no es contempla l’opció de crear un cens felí.

Segons la regidora una de les finalitats de cens és la recollida i anàlisi dels excrements, i és menys probable que un gat o gata censada facen les seues necessitats als carrers, ja que ells solen anar a les seues caixes”.

WhatsApp Portal de Xàtiva