Solopizza Xàtiva

Centelys

El servei d’aigües potables de l’Ajuntament de Xàtiva ha procedit a l’adquisició i instal·lació d’un cabalímetre d’inserció forçada en l’accés principal de la xarxa d’aigua potable. Es tracta d’un dispositiu electromagnètic capaç de mesurar amb gran precisió el cabal d’aigua que s’insereix en la xarxa principal a cada moment. La finalitat d’aquesta actuació és millorar l’eficiència en la gestió de la xarxa d’aigua potable, anticipant futurs consums i detectant possibles pèrdues de subministrament.

Aquest dispositiu és capaç de mesurar fins 5m3 per segon i està instal·lat a la sortida principal de la xarxa d’aigua, en una canonada d’alta capacitat amb un diàmetre de sortida de 350 m.m. El cabalímetre proporciona informació sobre el total d’aigua injectada a la xarxa, el que permet obtenir una sèrie de dades que dibuixen la corba de consum exacta.
Un càlcul inferencial sobre aquestes dades fa possible anticipar els consums futurs i facilita la gestió davant els pics de demanda d’aigua. Segons el regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, les últimes inversions realitzades en aigua potable ja s’estan notant en una baixada del consum d’aigua, tot i que reconeix que “encara queda molt per fer”. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Aqualia S.A. i han tingut un cost de 6.000 euros.

WhatsApp Portal de Xàtiva