Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva es troba en aquests moments executant les obres de reparació de la xarxa número 1 d’aigua potable al carrer Sant Pasqual i al carrer Pujada de Bixquert. La intervenció compta amb un pressupost de 119.000 euros dels quals 62.600 euros van a càrrec de la subvenció inclosa al Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021 mentre que la resta (56.465,39 euros), són a càrrec del pressupost municipal.

La intervenció, realitzada per l’empresa Aqlara Ciclo Integral del Agua S.A. (antiga TECVASA), busca millorar el rendiment volumètric d’aquest sector d’aigua potable de la ciutat minimitzant el consum no registrat i adequant els materials de les canalitzacions a la normativa vigent.

L’actuació consisteix en l’execució d’una conducció de fosa dúctil per calçada i voreres de la zona d’actuació, amb un traçat sensiblement paral·lel a la conducció actual, realitzant les connexions pertinents de les aigües de la xarxa de distribució. Així mateix, també es procedirà a la substitució de les escomeses existents, incrementant el nombre de vàlvules de seccionament en el tram afectat.

El projecte compta amb els informes tècnics i jurídics, favorables del Departament d’Urbanisme, en considerar que l’obra no suposa cap modificació ni alteració als paràmetres urbanístics i compleix amb la normativa urbanística del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).

Està previst que les obres al carrer Sant Pasqual i al carrer Pujada de Bixquert finalitzen en les properes setmanes.

Per altra banda, la Plataforma de veïns del Casc Antic Digne i Viu continua la seua lluita per la millora de les canalitzacions d’aigua al nucli antic.

Quin sentit té aquesta intervenció sense acordar amb la ciutadania? Estem esperant reunió per a signar l’acord pactat entre Xàtiva i la Plataforma en les reunions mantingudes entre ambdues parts” demana Amparo Vera a les xarxes socials.

WhatsApp Portal de Xàtiva