Xàtiva concedeix 7 ajudes directes per a la rehabilitació d’immobles al nucli antic

La superació del número de sol·licituds previstes inicialment al programa ARRU mou a l'administració local a complementar les 100 ajudes per arreglar cases al centre històric

293

Entre 2017 i 2018, s’han tramitat 254 llicències d’obra al nucli antic de Xàtiva

La Junta de Govern Local ha donat llum verda a la concessió de 7 subvencions mitjançant fons propis, per a cobrir aquelles sol·licituds que no havien pogut entrar en el programa d’ajudes per a la rehabilitació d’immobles situats al nucli antic, pla conegut com a Programa ARRU. El muntant total de la subvenció ascendeix a 34.221,37 euros a repartir entre els 7 projectes de rehabilitació.

Val a dir que els 7 beneficiaris d’aquestes ajudes directes complien amb els requisits marcats per a la concessió de les subvencions de l’ARRU. Tanmateix, es va completar al 100% les sol·licituds autoritzades per part de la Conselleria d’Habitatge, que eren un total de 100 immobles, quedant-se aquestos 7 projectes fora de les ajudes. Ara, l’Ajuntament decideix ampliar el programa amb aquestes ajudes directes, a efectes d’evitar discriminacions o greuges comparatius entre els propietaris que han decidit apostar per millorar les condicions dels seus habitatges al centre històric.

L’aplicació del programa ARRU ha tingut un efecte multiplicador en el número de llicències d’obra menor sol·licitades en el nucli antic. Segons dades del àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, en 2017 es tramitaren 149 llicències, mentre que en el que portem de 2018 s’han tramitat 105 llicències. Un informe del departament d’Urbanisme avala la concessió de les ajudes directes: “el procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, no obstant això, es poden concedir de forma directa, entre unes altres, i amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acredite motius d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”.

En el cas que ens ocupa, es tracta de 7 sol·licituds que havien estat presentades en convocatòria pública dins del terme de presentació establert per acollir-se al programa per a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana 2013-2016. Els sol·licitants complien tots els requisits establerts per a la concessió de les ajudes, però van estar separats per haver-se superat el número de 100 immobles inicialment autoritzats.

La ubicació dels immobles que seran rehabilitats gràcies a aquestes ajudes directes es troba en els carrers Nevateria Vella, Font Alta, Trobat, Caldes, Portal de València, Arquitecte Juan Pavía i plaça del Trinquet.

Actualment, en el nucli antic viu el 46% de la població de Xàtiva, unes 12.000 persones, amb una mitjana d’edat de 47 anys. A través de les ajudes de la Generalitat Valenciana, gestionades per l’oficina de rehabilitació, alguns ciutadans han pogut arreglar els seus habitatges, mentre que altres, amb un poder adquisitiu superior, han recuperat algunes cases senyorials, mantenint-se un cert nivell d’ocupació.

WhatsApp Portal de Xàtiva