Xàtiva aprova les bases per subvencionar projectes que fomenten la promoció de la igualtat en 2024

52

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

  • La principal novetat es que se sumen a aquesta convocatòria els projectes que promoguen els valors LGTBIQ+
  • El plenari tractarà una moció per mostrar el seu «ferm compromís» amb les persones del col·lectiu LGTBI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de projectes amb perspectiva feminista per a la promoció de la igualtat durant l’exercici 2024, amb un pressupost de 5.000 euros.

La principal novetat d’aquesta convocatòria és que aquest any aquestes subvencions s’han ampliat també a projectes amb perspectiva feminista que, a més de la promoció de la igualtat, promoguen també els valors LGTBIQ+. En aquest sentit es tindran en compte els projectes que afavorisquen la igualtat de tracte, oportunitats i la no discriminació de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI i les seues famílies; programes, projectes i/o actuacions de sensibilització, coneixement i visibilització de la diversitat sexual i de gènere; i la realització d’actuacions dedicades a potenciar i enfortir el teixit associatiu del col·lectiu LGTBI.

A més a més, com fins ara, també es promocionaran els projectes que promocionen i fomenten la igualtat entre homes i dones, els projectes que fomenten l’associacionisme entre dones i els projectes que fomenten les accions destinades a l’eradicació de la violència de gènere.

Altra de les novetats és que el primer pagament, del 70%, es realitzarà una vegada s’aprove el projecte, mentre que el 30% restant s’abonarà una vegada es justifique la despesa. A més a més, la realització d’aquests projectes s’amplia a tot l’any 2024 (i no fins al 15 d’octubre, com estava estipulat fins al moment).

Per a optar a aquestes ajudes cal que estiguen presentades per associacions inscrites al registre municipal d’associacions i al corrent del pagament pel que fa a les obligacions tributàries. A més els seus estatuts hauran de contindre el foment de la igualtat de gènere i la junta directiva haurà de ser paritària.

La convocatòria es publicarà al tauler d’edictes municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, per on s’hauran de presentar les sol·licituds pertinents. El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Moció al plenari

D’altra banda, els grups municipals en l’equip de govern han presentat de cara al proper plenari, que tindrà lloc aquest dijous 30 de maig, una moció per mostrar a nivell municipal «el ferm compromís amb les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI i la condemna de tots aquells actes i manifestacions que els discriminen per la seua orientació sexual i identitat de gènere».

En aquesta moció es comprometen a implementar mesures com ara l’impuls de campanyes de sensibilització promovent mecanismes de suport i respecte per tal de facilitar la convivència; la celebració d’actes al voltant del 28 de juny, dia de l’Orgull LGTBI, per visibilitzar, reivindicar i sensibilitzar a la ciutadania amb accions concretes com la penjada en la façana de l’Ajuntament de la pancarta LGTBI; la commemoració de les diades que fan referència al col·lectiu (com el 17 de maig o el 26 d’abril); el foment de l’associacionisme en aquelles entitats que promoguen els drets LGTBI; la disposició de bibliografia LGTBI per als centres educatius i la biblioteca municipal per tal de sensibilitzar a la ciutadania; i l’elaboració del Pla Municipal LGTBI.

WhatsApp Portal de Xàtiva