Apertuta JYSK Xàtiva

Solopizza Xàtiva

Anunci de convocatòria i presentació de propostes de ponències

La informació més completa fins al dia d’avui la pot llegir en el llibre de l’editorial Ulleye “Bombardeig de Xàtiva 1939. Llistat de víctimes definitiu de Xàtiva i Manuel” els autors de la qual van ser Germán Ramírez Aledón, Eladi Mainar, Robert Martínes, Ferran Belda, Migue S. Puchol, Antoni Martínez, Miquel Molla, Antoni Marzal, Miquel Lorente, Carles Sánchez i Jordi Estelles.
(http://xativa-llibres.com/bombar.htm).

El X Simposi admet l’oferta de ponències que versen sobre la República, Guerra Civil i la repressió franquista posterior.
Fonamentalment centrades a Xàtiva, la seua comarca o comarques limítrofes, i la resta del País Valencià. Encara que, si escau, es podran acceptar, si l’organització ho considera pel seu interès, altres procedències geogràfiques.

Per a poder presentar una ponència oral en aquest simposi els dies 9 i 10 de febrer enviar un resum de la mateixa a ulleye@ulleye.com, no més rebre la proposta es comunicarà aquesta recepció per la mateixa via,   indicant “Ponència X Simposi” amb les següents dades:

-Nom i cognoms de l’autor o autors.
-Institució a la qual pertanyen.
-Títol de la ponència.
-Resum de la mateixa, màxim una extensió d’un foli DIN A4.
-La llengua del resum i de la presentació pot ser el valencià o el castellà.

La durada de la ponència oral serà de 40 minuts. Es podrà presentar  acompanyada de projecció Power Point.
El termini per a presentar aquest resum finalitza el 6 de gener de  2019. A partir del dia 10 es comunicarà si aquesta admesa per a poder  ser presentada en dita X Simposi. Indicant el dia i l’hora de   presentació perquè l’autor o autors confirmen la mateixa. Els criteris   fonamentals d’acceptació de la ponència serà:

1º. Que el tema siga relatiu a l’indicat entre els quals es tracten en  el simposi.
2º.- La capacitat màxima de ponències del mateix.

WhatsApp Portal de Xàtiva