Solopizza Xàtiva

  • La nova tècnica minimitza els efectes adversos i les complicacions
  • Es redueixen els costos, millora els temps i augmenta la seguretat en aquest tipus d’intervencions

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha començat a realitzar intervencions quirúrgiques de cataractes amb una nova tecnologia que millora la seguretat del pacient i l’eficiència quirúrgica. Des de fa unes setmanes, s’ha començat a intervenir per mitjà del làser de femtosegundo Catalys, una tecnologia que s’utilitza en cirurgia de cataractes en almenys cinc dels grans hospitals de la xarxa pública de la Comunitat Valenciana i que ara s’implanta en l’Hospital de Xàtiva.

Aquest nou làser permet que les dues primeres fases de la intervenció, les considerades més difícils, siguen mecanitzades amb tota seguretat. En aquesta fase es realitza un escaneig previ a la intervenció de totes les estructures de la cascada i, amb això, l’oftalmòleg actua en la fase final, que s’anomena facoemulsificació i amb la que es finalitza la intervenció de cataractes.

Aquesta nova tecnologia proveeix de més seguretat al pacient durant la fase inicial de la intervenció i aconsegueix millorar el temps de duració d’aquesta. També aquest nou equip permet que puguen operar dos cirurgians i incrementar així el nombre d’intervencions que poden realitzar-se per dia d’aquesta patologia.

Segons ha informat el Cap de Servei d’Oftalmologia, Javier Pascual “a curt ter-mini, aquesta tècnica permetrà deixar de fer incisions amb bisturí perquè aquest làser també pot realitzar-les, de fet, alguns oftalmòlegs ja ho utilitzen així”. A més, comporta un estalvi econòmic, millora els temps i la seguretat.

WhatsApp Portal de Xàtiva