Solopizza Xàtiva

Centelys

L’Ajuntament de Xàtiva haurà de fer front a una nova sentència referent a la Ciutat de l’Esport. En aquest cas, es tracta d’uns terrenys ocupats il·lícitament amb motiu de la construcció de la infraestructura en l’any 2008, que van a suposar una despesa addicional de 273.753 euros per al consistori.

El demandant, propietari dels terrenys, va interposar en 2011 un recurs davant el Jutjat Contenciós-Administratiu per l’acord municipal a l’hora d’adquirir els terrenys, el qual va ser desestimat. Posteriorment, l’interessat va dirigir un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que en 2015 va decidir finalment estimar-lo i revocar la sentència apel·lada. Així mateix, el TSJCV va estimar parcialment el recurs contenciós-administratiu i va anul·lar l’acord municipal, per ser contrari a dret.

L’Ajuntament de Xàtiva va informar de la impossibilitat d’executar la sentència en quant a la devolució dels terrenys a l’interessat, ja que la Ciutat de l’Esport de Xàtiva va ser entregada a l’ús públic i inaugurada el passat any 2011. És per això que l’Auto del Jutjat va acordar substituir l’execució de la sentència pel pagament del valor del sòl ocupat, un total de 219.003 euros, incrementat en un 25% amb motiu de l’ocupació il·lícita, el que suposa una xifra total de 273.753 euros. L’Ajuntament va recórrer aleshores el valor del sòl fixat pel perit, però la pretensió va ser desestimada el passat mes de febrer del 2019.

«Comencem l’actual legislatura igual que la passada, gestionant errades de governs anteriors. Assumim una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ha declarat il·legal l’ocupació dels terrenys de la ciutat de l’Esport i ens obliga a pagar vora 275.000 euros», ha manifestat el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig, qui ha afirmat que «haurem d’assumir ara aquestes quantitats, que això sí, ja apareixien en l’auditoria que vam realitzar en desembre de 2015».

Reig ha explicat que «gràcies a la gestió responsable de l’actual equip de govern, fa temps que teníem en compte aquest tipus de conjuntures, i per això ja estava previst haver de fer aquest pagament mitjançant el fons de contingència de l’Ajuntament per complir i no generar més interessos».

WhatsApp Portal de Xàtiva