Simba en adopció

79

Hui la SPAX us porta a Simba, tot un bellessa amb una mirada tan fetillant com ell.

Simba té tan sols un anyet i mig i necessita adopció amb urgència, ja que el seu amo va morir fa uns mesos i un amic el cuida. Aquesta persona no pot tindre’l molt més temps i necessita trobar una nova família i tornar a començar, ens hem fet càrrec d’ell però volem evitar que entre al refugi i no fer-lo passar de nou per una altra situació d’estrés. Simba és un gos jovenet, està sa (analítiques perfectes), s’emporta molt bé amb altres gossos inclosos altres mascles i amb la gent, ja que és molt afectuós.

Si vols donar-li de nou la família que enyora deixa’ns privat, WhatsApp al 671870889 o escriu a: adopciones@protectoraxativa.org

E-mails de contacte:

  • Per a adopcions: adopciones@protectoraxativa.org
  • Per a ser soci o padrí: colabora@protectoraxativa.org
  • Per a ser voluntari: voluntariado@protectoraxativa.org
  • Per a informació general.: infospax@protectoraxativa.org
  • Per a donatius: tespax@protectoraxativa.org

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva