WhatsApp Portal de Xàtiva

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Federació de Pilota Valenciana, per al desenvolupament del programa ‘Pilota a l’Escola‘.

Es tracta d’un projecte d’innovació educativa que es fa des de l’any 2005 i que té com a objectiu principal acostar a l’alumnat dels centres escolars el coneixement i la pràctica de la pilota valenciana a través d’una jornada teoricopràctica amb pilotaris.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport col·laborarà econòmicament amb la Federació en les despeses ocasionades en el desenvolupament i funcionament del programa ‘Pilota a l’Escola‘, com ara l’adquisició de material esportiu fungible, despeses del personal tècnic, desplaçaments i material didàctic, entre altres. Per a dur-ho a terme, la Conselleria aportarà per a l’any 2020 un total de 225.000 euros, és a dir, un 12 % més que l’any passat.

Per la seua banda, la Federació de Pilota Valenciana realitzarà les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, en les quals farà constar expressament la col·laboració de la Generalitat. Així mateix, es compromet a sotmetre’s a les actuacions de control financer i a complir la resta d’obligacions establides en la Llei general de subvencions.

Finalment, en col·laboració amb la Direcció General d’Esport, la Federació designarà els tècnics especialistes i esportistes pilotaris necessaris per a la realització de les jornades teoricopràctiques als centres escolars que s’establisquen. Les jornades tindran una sessió prèvia de formació del professorat i lliurament de material didàctic i es completaran amb la celebració d’un campionat escolar de pilota, en la modalitat de raspall, entre els centres participants.

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva