WhatsApp Portal de Xàtiva

Serà a les 9.30, per primera convocatòria, i a les 10 hores, per segona. Els assumptes a tractar són diversos però inclouen com a més importants la tipificació de les colles per al 2019, també l’aprovació d’una sèrie de documents que naixen de l’experiència del funcionament del primer any com a Federació i serà l’únic moment on es podrà decidir els canvis al respecte. L’assistència de qualsevol membre de les 21 colles federades serà amb veu, però sense vot.

La Muixeranga de Xàtiva i en concret el seu consell va decidir que aquesta assemblea es produïra a l’espai cultural de Sant Domènech, per l’arrel històrica i cultural d’aquest edifici. S’espera l’assistència del president de la Federació, Enric Sorribes, així com representants de totes les colles.

Clinica Fertilidad Xàtiva